Exempel på en portfölj (FULL): Definition och hur man gör den bästa portföljen

portföljexempel

Denna provportfölj innehåller en samling portföljer inom olika kompetens- och expertisområden som utbildning, redovisning, ekonomi, naturvetenskap och så vidare, komplett med en guide för att göra dem.

I allmänhet kommer företaget att begära handlingar som visar den sökandes identitet när de ansöker om jobb hos ett företag.

Dokumentet kan vara i form av CV, identitetskort, intyg eller examensbevis från den sökande. Det är dock inte ovanligt att företag frågar sökande att bifoga portföljer. Därför kommer vi vid detta tillfälle att diskutera portföljen i detalj tillsammans med exempel.

Definition

"En portfölj är en samling av flera verk som ägs av en person och dokumenteras så att det tydligt kan ses framstegen för de uppsatta målen."

Kanske tror vissa av oss att en portfölj och ett CV är samma sak. Det finns dock skillnader vad gäller portföljer och CV. Skriftligt skriver portföljer mer om det arbete som har gjorts medan CV eller curriculum vitae endast informerar om personuppgifter.

Hur man skapar en portfölj

I allmänhet är en portfölj ett viktigt krav för att kallas en intervju av HRD. Men om du fortfarande är förvirrad över att skriva en portfölj kan du använda följande tips:

1. Lista innehållet i portföljen

En portfölj är ett dokument som innehåller olika typer av prestationer och prestationer. För att enkelt skapa en portfölj måste vi ordna vilka prestationer som kommer att skrivas in i portföljen.

2. Skapa en portföljskiss

Den förutbestämda innehållsförteckningen kommer naturligtvis att vara rörig om innehållet som har bestämts inte är ordentligt ordnat i portföljen. Därför måste du sammanställa en ram från en förutbestämd innehållsförteckning. Detta gör ett positivt intryck om någon läser den portfölj som du har skapat.

Läs också: pH: Definition, typer och exempel på material med olika pH

3. Bifoga ett CV eller CV

En bra portfölj är en portfölj som också visar portföljägarens identitet. Det är avsett att berätta vem som har fått alla prestationer som skrivits i portföljen. Därför bifogas också ett CV eller CV i början av portföljen.

4. Beskriv mål och prestationer

Mål och prestationer är de viktigaste aspekterna av en portfölj. Dessa två saker visar att portföljtillverkaren har en tydlig vision och ett uppdrag. Därför är det mycket viktigt för dig att skriva ner dina mål och prestationer när du skapar en portfölj.

5. Beskriv färdigheter och erfarenheter

Syftet med företaget som begär en portfölj är att se de sökandes möjligheter och deras förmåga när de tas emot i företaget. Därför måste färdigheter eller förmågor skrivas i portföljen så att företaget vet vad du kan göra för att ansöka om en viss position.

Dessutom är det viktigt att skriva ner dina arbets- eller organisationsupplevelser, med början från vad du gjorde i det gamla företaget eller vad du har samordnat som medlem i organisationen. Detta kan ta hänsyn till dina möjligheter att söka jobb.

6. Bifoga arbetet

Ett arbete som du skapar och har erkänts för kan vara fler poäng när du ansöker om ett jobb. Arbetet kan vara i form av text, foton, certifikat eller publikationer som har gjorts. Det rekommenderas starkt att du bifogar ditt arbete till din portfölj.

Portföljexempel

Här är ett exempel på en portfölj så att du enkelt kan skapa din egen.

Portföljexempel 1

Portföljexempel 2

Portföljexempel

Portföljexempel 3

Portföljexempel

Portföljexempel 4

Portföljexempel 5

Portföljexempel 6