Skillnad kvadrat och rektangel

skillnaden mellan kvadrat och rektangel

Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att en kvadrat har samma sidor medan en rektangel bara har samma motsatta sidor.

Fyrkant och rektangel, som båda har fyra sidor, kallas fyrsidiga eller fyrsidiga former.

Fyrkant och rektangel har flera likheter och skillnader som gör att varje form har sina egna egenskaper. De har båda fyra vinklar vars vinklar är 90 grader och har samma antal diagonaler.

Åh ja, varje form har sina egna egenskaper som skiljer formerna från varandra. I den här artikeln kommer vi att diskutera skillnaderna mellan en kvadrat och en rektangel.

Förstå kvadrat och rektangel

skillnaden mellan kvadrat och rektangel

Fyrkant

En fyrkant är en tvådimensionell form som har fyra sidor. Fyrkantens fyra sidor har samma längd och de fyra hörnen är lika, vilket är 90 grader.

Därför kallas rutor ofta fyrsidiga eller fyrsidiga polygoner eftersom de har samma längd och vinkel.

Rektangel

En rektangel är en tvådimensionell form som har två par parallella sidor. De motsatta sidorna av rektangeln är parallella med varandra.

Detta säger att de motsatta sidorna av rektangeln har samma längd. En rektangel har fyra vinklar, var och en mäter cirka 90 grader.

Skillnad mellan kvadrat och rektangel

Huvudskillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att en kvadrat har samma sidor medan en rektangel bara har motsatta sidor.

I geometrin finns det olika typer av former som fyrkant, rektangel, parallellogram, romb, kub, kon och många fler. Alla dessa former är kategoriserade som tvådimensionella eller tredimensionella former som har flera egenskaper.

Läs också: Argumentationsavsnitt: Definition, egenskaper och exempel [FULL]

Det finns några skillnader mellan kvadrat och rektangel som du behöver veta.

  • Alla sidor av en kvadrat har samma längd medan i en rektangel bara de motsatta sidorna är desamma.
  • Diagonaler delar lika vinklar i kvadrat medan diagonaler inte delar lika vinklar.
skillnaden mellan kvadrat och rektangel

I kvadraten ∠OPQ = ∠OPS är OPQ-vinkeln densamma som OPS-vinkeln, medan i rektangeln ∠OAB ≠ ∠OAD är vinkeln för OAB inte densamma som OAD-vinkeln.

  • Kvadratiska diagonaler är vinkelräta mot varandra när de delas med två (halva), medan diagonalerna i en rektangel inte är vinkelräta mot varandra när de delas med två.
skillnaden mellan kvadrat och rektangel
  • En fyrkant har fyra veckade och roterade symmetrier, en rektangel har två veckade och roterade symmetrier.
  • Formeln för omkretsen av en fyrkant och rektangel

Omkretsen är summan av alla sidor så att omkretsen av fyrkanten och rektangeln finns enligt följande

Kvadratens omkrets: K = 4s
Rektangelns omkrets: K = 2 (w + l)

Information:

K: Runt

s: sidoruta

p: rektangelns längd

l = rektangelns bredd

  • Formeln för en kvadrats yta

Area är ett tvådimensionellt mått på objektets yta. Tja, formeln för arean av en kvadrat och en rektangel erhålls enligt följande.

Ruta kvadrat: W = s2
Area av rektangel: L = pxl

Information:

L: bred

s = sidan av torget

p: rektangelns längd

l = rektangelns bredd

Detta är en förklaring till skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel. Kan vara användbart!