7 Kännetecken för en demokratisk stat

egenskaper hos ett demokratiskt land

Kännetecken för en demokratisk stat är (1) förekomsten av individuell frihet och oberoende, (2) garanti för mänskliga rättigheter, (3) press- och mediefrihet och mer i denna artikel.

Det demokratiska regeringssystemet är ett regeringssystem som är folkets suveränitet. Många länder har antagit ett demokratiskt system, varav ett är World. Denna demokrati har viktiga inslag och egenskaper. Följande är en mer fullständig förklaring.

Denna demokrati involverar folket i alla aspekter av staten och regeringen. Folket spelar en viktig roll i lagstiftnings- och presidentvalet. Dessutom har varje medborgare garanterats lika rättigheter utan diskriminering.

Syftet med demokrati är att ge yttrandefrihet, skapa gemensam säkerhet och uppmuntra människor att vara mer aktiva i politik och regering. Regeringens makt kommer också att begränsas så att den inte leder till en egen auktoritär eller godtycklig regering.

Kännetecken för en demokrati

Det finns sju egenskaper i ett land med ett demokratiskt system. Nedan följer en förklaring av egenskaperna hos ett demokratiskt land mer detaljerat.

1.  Det finns individuell frihet och oberoende

Varje medborgare har individuell frihet och frihet. Detta innebär att varje medborgare är fri och oberoende och har rätt att göra vad som helst så länge det är i enlighet med gällande normer och regler.

Varje medborgare har också rättigheter och skyldigheter inklusive rätten att yttra sig.

2. Det finns en garanti för mänskliga rättigheter

Ett av kännetecknen för ett land som följer ett demokratiskt system är att det har garantier för mänskliga rättigheter (HAM).

Läs också: Formler för stilkonsulter och exempel på frågor + diskussion

Varje medborgare som följer ett demokratiskt system kommer att få lika rättigheter och skyldigheter som medborgare. På det sättet kommer det inte att finnas någon diskriminering mellan medborgarna.

Här är några garantier från staten angående mänskliga rättigheter, inklusive:

 • Rätt till liv.
 • Rätt till självutveckling.
 • Juridiska rättigheter, att få anställning, statliga rättigheter och rätten att få medborgarskap.
 • Rätten att kommunicera och få information.
 • Rätten att ha religion överensstämmer med varje individs tro och tro.
 • Rätten att få personligt och familjeskydd.
 • Rätten till fysiskt och mentalt välbefinnande.
 • Rätten till kulturell identitet.
 • Rätten att vara fri från diskriminering.
 • Traditionella samhällsrättigheter.
 • Rätten att uppfylla eller kan inte minskas av mänskliga rättigheter under några omständigheter.

3. Press- och mediefrihet

Nästa kännetecken för en demokrati är press- och mediefriheten. I detta fall har mediepressen rätt att sprida information till allmänheten med de regler som har tillämpats.

Pressen får dock inte sprida information som är sara till sin natur, obemannad, till och med bluffinformation. Pressen måste sprida objektiv och faktabaserad information.

Denna demokratiska egenskap är en viktig faktor för att skilja ett demokratiskt land från ett land som följer andra regeringssystem. Press och media har friheten att leverera nyheter så länge det ligger inom lagens normer och regler.

4. Det finns frihet att få en utbildningsbänk

Denna demokratiska egenskap innebär att varje medborgare är fri att uppleva högsta möjliga utbildning utan några begränsningar.

Varje individ får friheten att studera även utomlands.

5. Det finns verklig regering i folkets händer

Nästa kännetecken för en demokrati är att den verkliga regeringen faktiskt är i folks händer.

Läs också: Påfågeldans kommer från vilket område, dess funktion och betydelse + bilder

Demokrati definieras ofta av folket, av folket och för folket. Ett demokratiskt land har folkets högsta makt.

Detta innebär att regeringen också måste ta hänsyn till folkets ambitioner att göra en politik. Det finns också en DPR-institution (folkets representationsråd) som folkets representativa organ i parlamentet.

6. Majoriteten av rösterna kommer att vara beslutet

I ett land som antar ett demokratiskt system kommer naturligtvis majoriteten av rösterna att vara beslutet. Liksom det allmänna valet för världens president och vice president i år.

Jokowi valdes framgångsrikt om med flest röster som världspresident med KH. Ma'ruf Amin som hans representant.

7. Det finns frihet att organisera och kolonisera

Nästa kännetecken är friheten att organisera och kolonisera. Som med att delta i politik.

Varje medborgare har rätt att bli kadrer till ett politiskt parti. Information relaterad till detta demokratiska land, om det kan ge kunskap och insikt för er som särskilt studerar demokrati.

Nu är det regeringens information om egenskaperna hos en fullständig demokrati och dess förklaring. Som medborgare, låt oss alltid upprätthålla den nationens enhet och integritet genom att upprätthålla dina lika rättigheter och skyldigheter som goda medborgare.