Huvudidén / huvudidén är ... (Definition, typ och egenskaper) KOMPLETT

huvudidén är

Huvudidén eller huvudidén är en grundidé eller en kärndiskussion som skrivs i stycket. Huvudidén blir grundidén att utveckla ett stycke.

I ett stycke kan vi hitta huvudidén i en huvudmening som diskuteras.

Typer av idéer

I allmänhet består ett stycke av huvudidéer och förklarande idéer. En förklarande idé är en mening som utvecklats för att förklara huvudidén.

Under tiden är huvudidén huvudidén i ett stycke. Huvudidén ligger vanligtvis i början av en mening som kallas ett deduktivt stycke eller slutet på en mening som kallas ett induktivt stycke . Det finns också stycken som har en huvudidé i början av meningen och i slutet av meningen som kallas ett blandat stycke .

huvudidén är

Kännetecken för de viktigaste idéerna

Vi kan lätt hitta huvudidén. Detta beror på att huvudidén har följande egenskaper:

  1. Består av en fullständig mening som står ensam.
  2. Formad utan konjunktioner eller övergångar.
  3. Ordnade över de viktigaste problemämnena som kan förklaras vidare.
  4. Ha tydliga meningar utan att andra meningar är anslutna.
  5. Huvudidén som är i slutet betecknas generellt med ordet (därför slutsatsen, därför, så och så vidare).

Hur man hittar huvudidén eller huvudidén

Vi känner redan till huvudidéens egenskaper så att vi enkelt kan hitta huvudidén i ett stycke. Det finns dock två tips för att hitta huvudidén, nämligen genom att:

1. Läs noggrant

Vi behöver inte läsa det övergripande fokus för ett avsnitt. Huvudidén är föremål för diskussionen om ett stycke så vi behöver bara veta vad som diskuteras från de stycken vi läser genom att reda ut vilka meningar som inte förklarar andra meningar.

Läs också: Övre benfunktioner (FULL) + Struktur och ritningar

2. Hitta huvudmeningen

Nästa är att bestämma placeringen av huvudmeningen. Efter att ha läst ett avsnitt noggrant och känt innebörden av läsningen kan vi ta reda på placeringen av huvudmeningen i ett stycke.

I allmänhet finns huvudmeningen i början eller i slutet av ett stycke. Huvudmeningen är dock inte alltid den första meningen i ett stycke.

Därför kan vi hitta huvudmeningen genom att noggrant läsa ett stycke innan vi bestämmer huvudmeningen. Efter att ha hittat huvudmeningen kan vi indirekt känna till huvudidén till ett stycke.

huvudidén bestämmer huvudidén

Exempel på att bestämma huvudidén eller huvudidén

Deduktivt styckeexempel

General Khalid bin Walid är befälhavaren som aldrig har förlorat under sin karriär som ledande armén på slagfältet . Han har titeln "Guds orörda svärd". I ett krig besegrade han en gång den bysantinska armén med en armé på 240 000. Trots att de muslimska trupperna han ledde vid den tiden bara 46 000 personer. Men med hans noggranna strategi kunde striden vinnas enkelt. Fiendens trupper sprang iväg.

Exempel på ett induktivt stycke

Litterära verk är resultatet av författarens fantasi. Författaren måste frigöra sin fantasi så att hans verk håller hög kvalitet. Utan fantasikraften är det omöjligt för en författare att lyckas skapa ett litterärt verk av högt värde. Därför är fantasi en viktig aspekt i processen att skapa litterära verk.

Exempel på blandade stycken

Några tips för att studera innan National Final Examination (UAN) . Lär dig aldrig "improviserad". Det innebär att studera dagen före tentamen. Lär dig nu. Lärande kommer att vara effektivt om du lär dig en samling frågor. Detta kan göras genom att svara på frågorna i frågesamlingsboken. Matcha det och sedan bedöma det. Sedan söks material som inte behärskas i böcker. Därför är det lämpligt för lärarna att ge inlärningstips före UAN.