3 exempel på förslag i bra och korrekta papper (komplett)

exempel på förslag i papper

Exempel på förslag i denna uppsats är förslag för att ändra inställning till den använda forskningsmetoden, utveckla de variationer och verktyg som används etc. som beskrivs i denna artikel.


Du måste ha ett uppdrag för att skriva en uppsats i skolan. Under förberedelsen är papperet uppdelat i kapitel och underkapitel.

Inledningen och innehållet i papperet kan vanligtvis enkelt sammanställas eftersom det använder befintliga referenser. Men i det sista kapitlet råder det vanligtvis förvirring om att fylla i slutsatserna och förslagen.

Av denna anledning kommer det att diskuteras i sin helhet angående förfarandena för att skriva förslag på papper tillsammans med exempel.

Förstå förslag

"Förslag är en mening som syftar till att ge lösningar på problem i tidningen."

Förslagen inkluderar underavsnitt i den avslutande delen av ett papper.

Vanligtvis åtföljs förslagsavsnittet av en slutsats som sammanfattar vilka delar av uppsatsen och som svarar på syftet med uppsatsen.

exempel på förslag i papper

Tips för att göra förslag

Naturligtvis är det inte som du vill lägga fram förslag, men du måste vara uppmärksam på flera saker. Saker som måste övervägas vid förslag är:

1. Antal ord

Vanligtvis är bra råd i en uppsats inte för många ord. Detta förväntas så att pappersläsare inte känner sig uttråkade när man läser förslag.

Dessutom kompenserar detta korta förslag också innehållet i underavsnittet slutsats. I allmänhet bör förslag inte vara mer än 200 ord.

2. Använda Hope of Word

I grund och botten syftar förslag till att förbättra det papper som har utarbetats. Därför måste förslag i underkapitel innehålla ord av hopp som "därför", "det skulle vara bra", "författaren hoppas" och flera andra ord som har samma betydelse.

3. Tillhandahålla lösningar

Förutom att förvänta sig att papperet blir bättre måste förslagen också innehålla lösningar så att senare läsare har lättare att förbättra papperet.

Läs också: Presentationer är - Syfte, fördelar och typer [FULL]

Denna lösning kan vara i form av ett sätt att övervinna de brister i papperet som författaren inte har kunnat göra så att läsaren tydligt vet vad som saknas i papperet och hur man fixar det.

exempel på förslag i papper

Exempel på förslag i papper

Exempel 1

KAPITEL III

STÄNGNING

1. Slutsats

Baserat på uppgifterna ovan kan flera saker dras enligt följande:

  • Lärarens tankesätt kan förändras, där enligt de senaste pedagogiska paradigmerna som: barn måste behärska befintliga kompetenser (livskunskaper), reproducera en inlärningsupplevelse för studenter och lärarcentrerade mönster för studenter i undervisnings- och inlärningsprocessen i skolan. Av denna anledning kan inlärning göras mer kontextuellt.
  • För att skapa effektivt och kontextuellt lärande behövs professionella lärare. På detta sätt kommer bra och effektiva rekvisita att dyka upp.
  • Undervisningshjälpmedel spelar en roll för att göra lärandet roligare, intressantare, kreativare, dynamiskare och aktivare så det är mycket viktigt.
  • Barn förväntas kunna bestämma åtgärder och tillämpa proportionell och rationell inlärningsinformation genom dessa rekvisita.

2. Förslag

I detta avseende föreslår jag ett antal saker att notera, till exempel följande:

  • Skapa enkla lärohjälpmedel så att lärande kan genomföras allmänt för att skapa professionella lärare.
  • För utveckling och upphandling av utbildningsmedier (lärhjälpmedel) kan förekomsten av ledning och skolkluster implementeras.
  • Författaren förväntar sig också kritik och förslag i skrivande papper i framtiden.

Exempel 2

KAPITEL V

SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

5.1 Slutsats

Slutsatsen från forskningen om bestämning av relativ permittivitet och relativ permeabilitet av ferromagnetiska material med Nicolson Ross Weir-metoden är:

  1. De bästa resultaten från den erhållna forskningen är blandningen av provet BaFe 9 (MnCoTi) 3 O 19 med en komposition av 10% Fe 3 Si med det värde som erhålls från beräkningen av Fe 3 Si- provet blandat med materialet vid 10% komposition har ett verkligt värde = -4 96 till 14,28 och en imaginär värde på ε ”= -9,4 till 8,03 och den som erhölls från beräkningar på Fe 3 Si prov blandat med ett material med en sammansättning av 10%. I kompositionen på 10% var den första toppen = 48,67 och = -41,49; den andra toppen = 31,89 och = -28,17.
  2. Ett negativt permeabilitetsvärde indikerar att provet har potential att användas som metamaterial.
Läs också: Exempel på juridiska normer i skolor, hem och samhällen

5.2 Förslag

Ytterligare studier om bestämning av permittivitet och relativ permeabilitet av ferromagnetiska material med hjälp av NRW-metoden förväntas använda korrigeringar av de relativa permittivitets- och permeabilitetsvärdena och använda ett VNA-testprov med rent material för att få ett mer exakt värde.

Exempel 3

KAPITEL V

STÄNGNING

Slutsats

Försoningen av islamiska medier är en handling som skapar en process för att omstrukturera samhällets fragmenterade tyg till följd av mediatäckningen. Detta anses vara mycket viktigt för att upprätthålla enhet och enhet, särskilt eftersom världslandet inte är ett land som tillämpar religiös lag utan tillämpar Pancasila och de grundläggande lagarna som grundläggande grundvalar.

Implementeringsinsatsen för islamisk medieförsoning är att synergisera ansträngningarna för att öka diskursen om ungdomar som ett sätt att skydda religiös radikalism, särskilt genom media genom att vidta rättsliga förfaranden, antingen islam eller stat, förda direkt av experterna, på detta sätt en förståelse för den yngre generationen. mer kursiv och kommer att bilda en bra kritisk attityd utan att svälja upp de massmedier som utvecklas.

Förslag

Förslag som författaren kan ge:

Det finns ett behov av ytterligare forskningsmetoder för ansträngningar att öka diskussionen om ungdomar som ett sätt att maximera generationens potential för att befästa sig från den växande religiösa radikalismen.


Det är diskussionen om exempel på förslag i tidningar, förhoppningsvis är det användbart.