Vattenförorening: Typer, påverkan på miljön och lösningar

vattenförorening

Vattenföroreningar är ett tillstånd där en minskning av vattenkvaliteten orsakas av skadliga ämnen som kemikalier eller mikroorganismer.

I vissa fall av allvarlig vattenförorening kan detta tillstånd orsaka att vatten blir giftigt och farligt för människor och miljö.

Denna förorening kan förekomma i vattenområden som floder, sjöar, hav, akviferer eller andra vattenområden.

Buffertvatten är förorenat på grund av vattnets huvudegenskap som är lätt att lösa upp material. Det gör också att skadliga kemikalier löses upp i vattnet och orsakar föroreningar.

Vatten kan sägas vara förorenat genom att titta på indikatorer som:

 • Fysiska parametrar,

  Parametrar relaterade till de observerade fysiska förhållandena i vattnet inkluderar färg, lukt, temperatur, smak och grumlighet

 • Kemiska parametrar,

  Parametrar relaterade till de kemiska förhållandena i dessa vatten. Dessa parametrar inkluderar pH, organiska ämnen och mängden tungmetaller i vatten.

 • Bakteriologiska parametrar ,

  Dessa parametrar kan inkludera antalet koliforma, puristiska och patogena bakterier i vattnet.

Typer av vattenföroreningar

Vattenföroreningar enligt ilmugeografi.com webbplats kan klassificeras i fyra typer av föroreningar. Här är typerna:

1. Förorening av mikroorganismer

Mikroorganismförorening orsakas av mikroorganismer i vattenområden.

Mikroorganismer som fytoplankton eller zooplankton kan orsaka föroreningar om det finns för många för att minska vattenkvaliteten.

Föroreningar kan märkas av färgen på molnigt vatten på grund av syreinnehåll i det.

2. Oorganisk kontaminering av växtnäringsämnen

Orsaken till oorganisk förorening av växtnäringsämnen är nära relaterad till användningen av oorganiska gödningsmedel och bekämpningsmedel på växter.

vattenförorening

Kemikalier som fosfat eller kväve kan förorena och förorena vatten. Detta kommer naturligtvis att äventyra levande saker över dessa vatten, inklusive människor.

Läs också: 15+ naturliga färgämnen som är säkra för mat (Komplett lista)

3. Förorening med oorganiska kemikalier

På samma sätt som oorganisk förorening av växtnäringsämnen orsakas denna förorening också av användning av oorganiska kemikalier som används av människor.

vattenförorening

Denna förorening orsakas vanligtvis av användning av salt, syra och metalltoxiska ämnen som bly, kadmium, kvicksilver i höga halter.

4. Förorening med organiska kemikalier

Denna förorening orsakas av organiska kemikalier som ofta används av människor varje dag, såsom plast, olja, rengöringsvätskor, rengöringsmedel och så vidare.

vattenförorening

Vid användning av en liten skala kanske effekten av att använda dessa material inte kommer att kännas direkt, men med tiden kan effekten orsaka skador på ekosystemet runt strömmen.

En av dem är djur eller växters död på grund av skador på vattenkvaliteten.

Dess inverkan på livet

Föroreningar i vattenområden kan orsaka många problem i människors liv. Detta beror på vattenföroreningar.

 • Vattenföroreningar kan utlösa jordskred, erosion och översvämningar.
 • Störning av miljöbalansen
 • Förekomsten av skador på vattenlevande ekosystem, vilket har en inverkan på död av vattenbiota
 • Uppkomsten av sjukdom i områden med smutsigt vatten
 • Minskad tillgång på rent vatten

Hur man förhindrar föroreningar

Vi kan förhindra vattenföroreningar genom att göra följande

 1. Kasta inte hushållsprodukter som rengöringsmedel, skönhetsprodukter, mediciner, bilvätskor, färger och gräsmattvårdsprodukter i avloppet.
 2. Undvik och minska användningen av bekämpningsmedel på växter
 3. Minska konsumtionen av plast och engångsmaterial, använd material som är mer miljövänliga

Således diskussionen om artiklar om vattenföroreningar, låt oss fortsätta att ta hand om och älska vår miljö. Kan vara användbart.

Referens:

 • Vattenförorening: Allt du behöver veta
 • Vattenföroreningar: en introduktion
 • Typer av föroreningar och dess förklaringar