24+ språkstilar (Kinds of Majas) tillsammans med fullständig förståelse och exempel

språkstil

Språkstil eller talfigur är ett uttryck för att leverera meddelanden med hjälp av talfigurer. Bönespråket visar betydelsen som inte är sant med verkligheten eftersom den använder fantasifullt språk.

Syftet med att använda talfigur är att få läsaren eller konstkännaren att känna känslorna i ett verk genom den språkstil som används av konstnären eller författaren i allmänhet.

Fördelningen av språkstil eller talfigur

När det gäller att dela figurtyperna baserat på uttryckssättet och den figurativa betydelsen kan talfiguren delas in i fyra typer, nämligen:

 • Jämförelse
 • Kontrovers språk
 • Satiriskt språk
 • Bekräftelse majas

Men tillsammans med dess utveckling kan språkstil eller talfigur delas upp i flera typer igen.


Följande är olika slags figur eller språkstil tillsammans med exempel och förklaringar.

Jämförelse av språkstil (Majas)

Jämförande talfigur är en talfigur som anger jämförelse. Jämförelsen uttrycks på olika sätt beroende på vilket språk som används.

språkstil eller jämförande figur

Jämförande språk kan vidareutvecklas till följande figurer:

1. Personifieringsavdelning

Personifieringsspråket verkar göra livlösa föremål som om det var levande saker. Exempel:

 • Han lät pennan dansa på papperet för att producera fantastiskt skrift.

  Förklaring: En penna är personifierad som en människa som kan dansa, men det är det inte

 • Löv i vinden dansade som om de inte hade några problem.

  Förklaring: Bladen är personifierade som människor som kan dansa, men de är det inte

2. Tropen Majas

Tropenspråk är en talform som använder orden pengar exakt eller parallellt för att beskriva vissa villkor eller betydelser. Exempel:

 • Andini har flugit med ett Sriwijaya-plan, så glöm inte bort i långvarig sorg.

  Förklaring: Jämförelsen som uttrycks i meningen är inte ledsen på länge eftersom Andini också har gått.

3. Metaforiskt språk

Metaforiskt språk är en talfaktor som använder ett objekt eller objekt för att beskriva naturen som ska uttryckas. Exempel:

 • Trots att Nina var ett gyllene barn , bortskämde hon aldrig sina föräldrar.

  Förklaring: Ett gyllene barn betyder ett älskat barn, inte ett barn av guld.

 • Invånare som fångas på att stjäla kommer att bli läpparna för människorna omkring dem.

  Förklaring: Bibrfrukt betyder konversationspunkten, inte läppformad frukt.

4. Association Majas

Associerad figur är en figur som används för att jämföra två olika objekt som anses vara desamma, vanligtvis markerade av användningen av ordet som, lik eller bak. Exempel:

 • De två personernas ansikten såg väldigt mycket ut som en betelnötter.

  Förklaring: De två personernas ansikten, på grund av tvillingar, liknas med en betelnötter som halveras.

 • Rinas vänner blir uttråkade om hon står som vatten på taroblad.

  Förklaring: En nyckfull hållning är som vatten på ett taroblad.

5. Hyperbole Majas

Hyperboliskt språk är en talform som uttrycker något genom att överdriva det, ibland är jämförelsen ingen mening. Exempel:

 • Min far arbetade hårt dag och natt utan att ta hänsyn till sin egen hälsa.

  Förklaring: att arbeta hårt betyder att arbeta hårt

 • Hans sångröst förstörde hela världen.

  Förklaring: ljudet är så dåligt att det förstör hela världen

6. Eufemism språk

Eufemism är en talesätt som använder artiga ord eller en mer subtil motsvarighet för att ersätta oetiska ord. Exempel:

 • Människor med funktionsnedsättning kan fortfarande delta i föreläsningsaktiviteter med hjälp av specialföreläsare.

  Förklaring: ordet diffabelt används för att ersätta ordet inaktiverat.

 • Döva kan komma åt bibliotekstjänster på campus.

  Förklaring: Döva används för att ersätta ordet döva.

Språkstil (talesätt) Kontrovers

Kontrovers språk är en talesätt som använder figurativa ord som strider mot de verkliga fakta.

Läs också: Typer av spelarregler i fotbollsspel

Motsägelsesspråket kan vidareutvecklas till följande figurer:

1. Paradoxalt språk

Paradoxalt språk är en talform som jämför den verkliga situationen med dess motsats. Exempel:

 • Lila känner sig ensam i mängden.

  Förklaring: ensamhet i motsats till folkmassor

 • Hans kropp är liten, men han är väldigt stark

  Förklaring: liten kropp är omvänt proportionell mot styrka

2. Litotes talesätt

Litotes språk används för att ödmjuka sig, även om den verkliga situationen är bättre än vad som uttrycks. Exempel

 • När du åker till Bogor hoppas jag att du stannar vid vår hydda.

  Förklaring: Hytten i fråga är ett magnifikt hus

 • Njut av denna enkla maträtt!

  Förklaring: Grundmat här är en komplett måltid av sidrätter, rätter och grönsaker.

3. Det antitiska språket

Motsatsen till språket är en figur som kombinerar motstridiga ord. Exempel:

 • Goda dåliga gärningar kommer att belönas någon dag.

  Förklaring: Bra och dåliga ord är motsägelsefulla och ställs ihop till ett

 • Döm aldrig någon för att se rätt eller fel handling.

  Förklaring: sanna och falska ord som är motsägelsefulla och ställs ihop till ett

Satirstil (talesätt)

Satirespråk är en talesätt som använder ett figurativt ord för att uttrycka satir för något eller någon.

talform eller satirstil

Satirespråk kan vidareutvecklas till följande figurer:

1. Ironisk talesätt

Ironi är en talesätt som använder uttryck som strider mot fakta, vanligtvis verkar denna figur ge beröm men är faktiskt en satir. Exempel:

 • Mycket flitig, vaknade bara klockan tolv.

  Förklaring: Uppenbarligen klockan 12 på eftermiddagen, men uttryckt i ordet flitig

 • Hur många dagar har du inte duschat? Varför är din kropp så doftande.

  Förklaring: Duschade inte men hans kropp var väldigt doftande, även om det inte luktade illa om han inte duschade

2. Kynismsspråk

Kynism är en talesätt som förmedlar satir direkt till föremålet i fråga. Exempel:

 • Dina stärkare luktar så illa, som om de inte har tvättats.

  Förklaring: beskriver direkt den verkliga situationen

 • Hans kropp är så fet som någon som är undernärd.

  Förklaring: beskriver direkt den verkliga situationen

3. Sarkasm Majas

Sarkasm är ett satiriskt språk som använder hårda uttryck eller ord. Användningen av denna talfigur kan skada känslorna hos dem som hörde det. Exempel:

 • Gå härifrån! Du är bara socialt skräp som måste utrotas från jordens yta.

  Förklaring: Användningen av offentligt skräp är ett sarkastiskt ord för att beskriva en extremt dum person.

 • Du är verkligen räkor hjärnor!

  Förklaring: Användningen av räkorhjärnor är ett sarkastiskt ord för att beskriva en mycket dum person.

Språkstil (talfigur) bekräftelse

Oppositionsspråk är en talesätt som använder figurativa ord för att öka läsarens inflytande för att komma överens med en yttrande eller händelse.

Läs också: Implementering - mening, förståelse och förklaring språkstil eller talfigur

Bekräftelsesspråket kan vidareutvecklas till följande figurer:

1. Pleonasme stil av språk eller talfigur

Pleonasm är en talesätt som använder samma meningsfulla ord för att betona något. exempel:

 • Kom fram så att folk kan se din prestation.

 • Sänk ner händerna efter att ha svarat på lärarens frågor.

2. Upprepningsavdelningen

Upprepningsspråk är en talfigur som använder upprepade ord i en mening. exempel:

 • Han är orsaken, han är förstöraren, det är han som fick den här rutan att gå sönder.

 • Jag vill bli bättre, jag vill göra mina föräldrar stolta, jag vill göra dem lyckliga.

3. Bönens klimax

Climax är ett tal som används för att sortera idéer från det lägsta till det högsta. Exempel:

 • Spädbarn, småbarn, ungdomar, vuxna och föräldrar måste nu ha ett nationellt identitetskort.

 • Jag har inte ens hundratals rupier, än mindre tusentals, miljoner, miljarder, biljoner.

4. Antiklimax tal

I motsats till klimaxfiguren. Anticlimax är en bild av talsekvenseringsidéer från hög till låg. Exempel:

 • Nu påverkar torken jämnt alla städer, byar och berg.

 • För att inte tala om en miljon rupier, hundra tusen rupier, tio tusen rupier och till och med hundra rupier har jag inte.

Således är diskussionen om talfigur eller språkstil tillsammans med exempel och diskussion, förhoppningsvis är detta användbart.