Kompletta rektangelformler: Area, Perimeter och 4 exempelproblem

En rektangulär formel är en matematisk formel som används för att beräkna värdena på en rektangel. Såsom området för en rektangel, rektangelns omkrets och så vidare

Dessa rektangulära formler är mycket enkla och används ofta för att lösa matematiska problem som uppstår på mellan- och gymnasienivå. Men det blir svårt om du inte vet det.

Och i den här artikeln kommer jag att förklara dessa formler tydligare och inkludera exempelfrågor så att du kan förstå dem.

Definition av en rektangel

En rektangel är en 2-dimensionell form som har 2 (två) par parallella sidor av samma längd och har 4 (fyra) rät vinklar.

Du kan se rektangelns form i följande bild, där p är längden och l är bredden.

Rektangulär formel

Rektangulära formler

Formeln för en rektangel består av flera formelderivat som är relaterade till varandra.

Dessa matematiska formler är

 • Formeln för arean av en rektangel
 • Formeln för rektangelns omkrets
 • Lång formel
 • Formeln för rektangelns bredd och
 • Formeln för en rektangelns diagonala längd.

Du kan se den fullständiga formeln i följande tabell:

namn Formel
Område (L) L = pxl
Omkrets (K) K = 2 x (p + l)
Längd (p) p = L ÷ l

p = (K ÷ 2) - l

Bredd (l) l = L ÷ p

l = (K ÷ 2) - s

Diagonal (d) d = √ (p2 + l2)

Kännetecken för rektanglar

Följande är några av de karakteristiska egenskaperna hos rektangulära former.

Du måste förstå detta eftersom det verkligen hjälper dig att lösa olika rektangulära problem.

 1. Har två par parallella sidor av samma längd.
 2. Den längre sidan kallas den långa ( p ).
 3. Den kortare sidan kallas bredd ( l ).
 4. Har fyra rätvinkliga punkter (med en vinkel på 90 °).
 5. Ha samma diagonal.

Den första bilden visar att rektangelns form har fyra rätvinklar.

Läs också: lunginflammation är: symtom, diagnos och behandling

Medan den andra bilden visar att rektangeln har samma diagonala längd.

Efter att ha förstått dessa egenskaper är du redo att öva på att arbeta med rektangulära matematiska problem.

Exempel på en formel för beräkning av arean på en rektangel 1

1. Beräkna rektangelns omkrets och yta om en rektangel är 18 cm lång och 12 cm bred

SVAR:

Du vet : p = 18 cm och b = 12 cm

Hitta omkretsen av en rektangel:

K = 2 x (p + l)

K = 2 x (18 + 12)

K = 2 x (30) = 60 cm

Hitta området för en rektangel:

L = pxl

L = 18 x 12

L = 216 cm2

Exempel på beräkning av omkrets och område 2

Du vet att en rektangel är 4 cm lång och 3 cm bred. Beräkna rektangelns omkrets och arean på rektangeln!

SVAR:

Du vet : w = 3 cm och w = 4 cm

Hitta omkretsen av en rektangel:

K = 2 x (p + l)

K = 2 x (3 + 4)

K = 2 x (12) = 24 cm

Hitta området för en rektangel:

L = pxl

L = 3 x 4

L = 12 cm2

Exempel Problem 3 Hitta längden om du känner till omkretsen

Du känner till en rektangel om du vet att omkretsen är 16 cm och bredden är 3 cm. Beräkna längden!

Formeln för beräkning av längden är som följer:

K = 2 × ( w + l )

p = ( K ÷ 2) - l

p = (16 cm ÷ 2) - 3 cm

p = 8 cm - 3 cm

p = 5 cm

Således är rektangelns längd 5 cm.

Exempel Problem 4 Hitta bredden om du känner till rektangelns område

Du känner en rektangel om du vet att ytan är 20 cm2 och längden är 5 cm. Beräkna rektangelns bredd.

Formeln för beräkning av bredden är som följer:

L = pxl

l = L ÷ p

l = 20 ÷ 5

l = 4 cm

Således är rektangelns bredd 4 cm.

Således olika förklaringar av rektangulärt material och dess olika egenskaper.

Hoppas du kan förstå det bra.

Förutom detta rektangulära material kan du också läsa olika andra skolmaterial som trigonometri, pythagoreiska formler, primtal och många andra.

Referens

 • Rektangel - Wikipedia World
 • Rektangel - Matematik är kul
 • Area of ​​Rectangle - Math Goodies
4.9 / 5 ( 66 röster)