Integritet är: definition, egenskaper, fördelar och exempel

integritet är

Integritet är en kvalitet, karaktär eller villkor som visar fullständig enhet så att värdighet och ärlighet bildas. Se en fullständig diskussion om integritet i den här artikeln.

Ofta hör vi om ordet integritet i vår miljö, särskilt i arbetsmiljön. Men kanske vi fortfarande inte förstår vad integritet är.

Faktum är att integritet är en nyckel för någon att uppnå framgång. Av denna anledning kommer denna artikel att diskutera integritet, från förståelse till exempel på integritetsfall i vardagen.

Definition av integritet är

Integritet är ett lånord från det latinska heltalet vilket betyder att stå upp för principer.

Generellt kan integritet definieras som en kvalitet, karaktär eller tillstånd som visar en fullständig enhet så att auktoritet och ärlighet bildas.

Anledningen är att när någon pratar om integritet betyder det att de saker som diskuteras måste bevisas med verklig handling. Detta beror på att integritet är en matchning mellan principer och handlingar.

Dessutom har flera experter olika åsikter om begreppet integritet. Följande är en förståelse av integritet enligt flera experter:

Integritet enligt Henry Cloud

När Henry Cloud talar om integritet kommer den inte att skiljas från ansträngningarna att bli en person som är hel och integrerad i alla olika delar av jaget.

Någon som fungerar bra och utför sina funktioner enligt vad som har designats tidigare. Integritet är nära relaterad till helheten och effektiviteten hos en person som människa.

Integritet enligt Andreas Harefa

Enligt Andreas Harefa är integritet de tre nycklarna som kan observeras, nämligen att visa ärlighet, uppfylla åtaganden och göra saker konsekvent.

Läs också: Guide till hur man odlar chili som är sant mot död

Integritet enligt Jacobs

Integritet har också definierats genom att betona moralisk konsistens, personlig helhet eller ärlighet (till exempel i akademiska termer).

Egenskaperna hos en attityd av integritet

integritetsegenskap

Naturligtvis har människor som har integritet olika egenskaper som kan ses. Dessa egenskaper är:

 • Inte klädda.
 • Matcha mellan handlingar och tal.
 • Samma när framför och bakom allmänheten.
 • Ha konsekvens av moraliska principer och värderingar.

Fördelar med att ha integritet

När någon har integritet kommer den personen verkligen att må bättre än andra.

Andras syn på sig själva kommer också att bli bättre och ha intrycket av att bygga eller ge entusiasm åt livet. Dessutom finns det flera andra fördelar när någon har integritet, inklusive:

 • Känns frisk och vältränad.
 • Hjärnan kommer att utbildas för att tänka vetenskapligt.
 • Har sin egen motivation så att han kan anpassa sig till alla situationer.
 • Tänk bredare.
 • Ha goda relationer med andra.

Exempel på integritet

För att vara tydligare när det gäller att förstå integritet behövs verkliga fall i vardagen. Exempel på sådana fall är:

 • Studenter som alltid anländer i tid.
 • Studenter som inte ens vill fuska.
 • Ärliga arbetare även om de inte övervakas av överordnade.
 • Studenter som försöker få första plats på rätt sätt.
 • Officern som avslutar alla sina ansvarsområden innan tiden rinner ut.

Exemplen ovan är en del av den befintliga integritetsimplementeringen. Det finns många andra exempel som visar en människas integritet i livet.

Således artikeln om integritet, förhoppningsvis kan den vara användbar för er alla.