Tube Volume Formula + Exempel Problem och FULL Förklaring

rörvolymformel

Formeln för cylinderns volym är V = Basarea x Höjd . Innan vi diskuterar formeln för en cylindervolym måste vi veta vad som menas med en cylinder.

Ett rör är en tredimensionell form som har en bas och ett lock som är samma cirkel och är parallellt och har en filt i form av en rektangel som omger de två cirklarna.

Så när du ser saker som klippt trä ingår trummor, rör, bambu och saker av samma form i form av ett rör.

Rörets form har olika egenskaper än andra former, nämligen:

 • Har två revben.
 • Har en bas och lock som är cirkulärt.
 • Har tre sidoområden, nämligen bas, lock och filt.

Rörelement

rörvolymformel
 • Rörets sida

  Rörsidan är det plan som bildar röret. Rörets sidor består av två cirklar och en filt.

 • Rörfiltar

  Rörfilten är det område som täcker rörformen. Rörfilten har en rektangulär form.

 • Diameter

  Om en av baserna eller locken i form av en cirkel skärs i mitten till samma storlek, är skärets avstånd rörets diameter.

 • Fingrar

  Radien är halva rörets diameter.

Röret har tre mätparametrar som kan beräknas, nämligen omkrets, area och volym.

Formeln för rörets omkrets

Om vi ​​har en burk och vill öppna den med en kniv, kommer vår kniv att skära kanten på burken och runt kanten på burken.

Detta kallas basens omkrets eller rörskyddets omkrets. Rörets omkrets är det avstånd som behövs för att omge en bas av röret.

Läs också: Dayak Tribe: Regional Origin, Customs, and Unique Facts

Omkretsen på rörets bas har samma formel som cirkeln där formeln är:

C = π xd

Information:

K = basens eller lockets omkrets

π = phi (22/7 eller 3.14)

d = diameter

Formeln för rörets ytarea

Ett rör består av tre beståndsdelar, nämligen två cirklar och en filt. Rörets ingående plan har ett annat område där kompilatorn är

Bas eller lock = π xr 2

Filt = K xt

Rörets yta är dubbelt så stor som cirkelens yta plus filtens yta eller:

Yta = (2 x Basarea) + Filtarea

Information:

K = basens eller lockets omkrets

π = phi (22/7 eller 3.14)

r = radie

t = rörets höjd

Rörets volymformel

När ett rör fylls med vatten uttrycks mängden vatten som behövs för att fylla röret fullt ut som rörets volym.

Rörets volym är kapaciteten i det utrymme som röret rymmer. Rörets volymformel är:

V = Basarea xt

Information:

V = rörets volym

t = rörets höjd

Exempel på problem med rör

Ett rör har en diameter på 14 cm och en höjd på 10 cm. Hur mycket

 • Omkrets rörbotten?
 • Rörets yta?
 • Volym på cylindrar?

Svar:

Röret har en diameter på 14 cm så att radien är 7 cm

Gå runt duken

C = π xd = 22/7 x 14 = 44 cm

Rörets yta

För att hitta ytan behövs basarean och filtområdet där:

Basarea = π xr 2 = 22/7 x 7 2 = 154 cm 2

Filtarea = K xt = 44 x 10 = 440 cm 2

Så att ytan = (2 x Basarea) + Täckarea = (2 x 154) + 440 = 308 + 440 = 748 cm 2

Rörets volym

Volym = Basarea xt = 154 x 10 = 1540 cm 3