9 exempel på korta föreläsningstexter (olika ämnen): tålamod, tacksamhet, död etc.

kort föreläsningstext

Texten till den korta föreläsningen innehåller en samling korta föreläsningar om tålamod, tacksamhet, studier, promiskuitet och många fler som kan användas som referenser för att förbereda en bra föreläsning.


I samhället är föreläsning en vanlig sak som man ofta stöter på. Långfredagsbönpredikningar, helgböner och välkomnande av vissa händelser.

En föreläsare är någon som publiken har fått förtroende för att hålla ett tal i form av en föreläsning för allmänheten. Prekenens tema varierar också från religion, samhälle till akademi.

Här är några exempel på föreläsningstexter som kan användas som rekommendationer för att göra föreläsningstexter.

Text till en kort föreläsning om tålamod

Kort föreläsningstext

Tålamod är en handling som är svår att tillämpa på sig själv. Men genom att lära oss att känna igen tålamod kan vi träna oss själva i att kunna tolka och ta lektioner från tålamodstestet.

Följande är ett exempel på en kort föreläsning om tålamod.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Framstående gäster,

Allah SWT vill alltid att hans folk ska vara tålmodiga och graciösa när de gör allt. Tålamod i sig är ett arabiskt lånord som betyder återhållsamhet. Patientens beteende kommer att vara lätt att tillämpa om du förstår innebörden och den visdom som erhållits genom tålamod. Börja därför tidigt för att vänja dig vid att använda tålamod i vardagen.

Patientbeteende kan tillämpas genom att inse att världens liv är oskiljaktigt från olika prövningar. Men i själva verket testar Gud sitt folk om de kan gå igenom ett test tålmodigt eller inte. För det, låt oss agera tålmodigt medan vi fortfarande får möjlighet att leva i världen.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabaarakatuh.

Text av en kort föreläsning om tacksamhet

Kort föreläsningstext

Tacksamhet är ett uttryck för tacksamhet för något som har uppnåtts. Ofta uppmuntras vi ofta i religiösa aktiviteter att vara tacksamma vid varje tillfälle för allt som har mottagits.

Följande är ett exempel på en kort föreläsning om tacksamhet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Damer och herrar,

Vid detta tillfälle kommer jag att diskutera ett kort vetenskapligt råd om tacksamhet. Tack och lov har det i praktiken många olika dimensioner och färger. Tacksamhet i islam spelar en viktig roll för att reglera handlingar som avviker från hjärtat.

Om vi ​​vill titta på kaosfenomenet som inträffar i slutet av denna tidsålder, kommer vi att upptäcka att en av de grundläggande orsakerna till detta kaos är bristen på tacksamhet som människor har och från att komma ihåg döden. Sann tacksamhet kommer säkert att ge upphov till gott och ordentligt beteende.

Allah säger om skyldigheten att tacka i Surah Al-Baqarah vers 152 och 172, meningen är så här:

" Kom ihåg mig, jag kommer också ihåg dig. Tacka mig och förneka inte "

I den enda versen säger Allah vilket betyder:

"O ni som tror! Ät av den goda näring som vi ger dig och tacka Allah om du bara tillber honom "

De två verserna ovan instruerar oss tydligt att vara tacksamma för vad Allah ger.

Bortsett från det sa Rasulullah SAW: "" Det är verkligen fantastiskt för en troendes verksamhet, alla hans affärer är bra för honom. Detta finns inte förutom hos en troende. Om han finner nöje är han tacksam, då är det bra för honom. Å andra sidan, när problem drabbas är han tålmodig, så det är också bra för honom. " (HR. Muslim)

I en annan vers säger Surah An-Nisa 'och Ibrahim Allah också vilket betyder:

”Allah torterar dig inte om du är tacksam och har tro. Och Allah är tacksam, allvetande "

I brevet Ibrahim lyder det så här:

"Och kom ihåg när din gud förklarar," Sannerligen, om du är tacksam, kommer jag verkligen att lägga till dig (favoriter), men om du förnekar (Mina favoriter), kommer min straff verkligen att bli mycket tung "

Av de två argumenten i Koranen ovan är det uppenbart för oss en lärdom att lära oss, nämligen att alltid vara tacksam i varje situation som drabbar oss. Låt oss inte vara bland dem som förnekar favor, så att vi får straff från Allah.

Jag tror att det räcker att avsluta denna korta vetenskapliga församling om tacksamhet, förhoppningsvis kan vi öva denna tacksamhet i alla aspekter av våra liv. Amen

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Kort föreläsningstext om krävande kunskap

Kort föreläsningstext

Det är helt naturligt att människor som perfekta varelser med förnuft används för att studera. Beväpnad med kunskap kommer människolivet att bli bättre.

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om vikten av att söka kunskap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah, vi alla får fortfarande fysisk hälsa från Allah SWT så att vi alla kan samlas i denna händelse. Böner och hälsningar flyr inte, låt oss presentera det för vår herre den store profeten Muhammad SAW. Förhoppningsvis får vi alla förbön i den sista yaumilen. Amen.

Framstående gäster,

Vetenskapen ger oss en förståelse för vikten av att studera, som Allahs exempel har fått genom det första uppenbara ordet. Att Allah lärde profeten Muhammad att läsa.

Dessutom förklarar vers 11 i Surah Al Mujadalah positionen för dem som studerar kunskap. Allah kommer att höja de kunniga människorna.

Utan kunskap kommer någon att vara blind för vad som finns omkring honom. Var därför inte trött på att studera så högt som möjligt.

Det är vad jag sa, om det är fel att säga något, ber jag om ursäkt.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Föreläsning om fri förening

Fri förening är väldigt häftig i samhället. Om du inte är noga med att välja din miljö kan det faktiskt ha en negativ inverkan på din personliga utveckling.

Läs också: Bön för Frälsningen för den Hädanefter: Läsningar, latin och dess översättning

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om promiskuitet som kan levereras när du vill förmedla ett tema om promiskuitet.

Fred vare med dig, och Allahs barmhärtighet och välsignelser

Alhamdulillah, jag säger till Allah SWT eftersom jag har fått en välsignelse för att kunna samlas i detta rum. Jag glömmer inte att sjunga böner till profeten Muhammeds herre, för det har lyft oss alla från de mörka tiderna till nutiden.

Låt mig kunna dela lite kunskap om promiskuitet. Fri förening har nu blivit en mycket oroande sak i samhället. Med denna händelse är föräldrar skyldiga att noga övervaka barnen igen. Vanligtvis övervakar de flesta föräldrar bara sina barn när de är hemma.

Det bör dock noteras att ju mer mogen barnet är, desto mer tillsyn bör göras. Speciellt om ditt barn har börjat gilla det motsatta könet. Detta är till förmån för både barn och dig som föräldrar. Visst vill du inte och låt inte barnen som har anförtrotts av Allah SWT ens engagera sig i promiskuitet.

Därför är det i detta möte tänkt att vi alla och våra familjer ska hållas borta från den värld av promiskuitet som kommer att skada oss själva. Det måste finnas vägledning och även föräldraövervakning av barnen varje dag. Det är dagens föreläsning, mer eller mindre ber jag om ursäkt. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Föreläsning om döden

Döden är en händelse som alla levande saker måste uppleva. Att komma ihåg döden gör oss ännu mer medvetna om att vi i slutändan också kommer att uppleva döden.

Följande är ett exempel på en text från en kort föreläsning om döden.

Fred vare med dig, och Allahs barmhärtighet och välsignelser

Allah SWT kommer alltid att ge sina gynnar och gåvor till sitt folk. Du bör alltid vara tacksam för dessa favoriter när som helst och var som helst. Tillåt mig att säga några ord om döden vid dagens tillfälle.

I Koranen har det förklarats i Surah Ali Imran vers 185. I denna vers är det tydligt att vart döden kommer till varje människa som lever i världen. När det gäller tiden vet inte en enda människa när hans död börjar. Kom ihåg mina bröder, livet i den här världen är bara tillfälligt.

Börja kultivera godhet och öva för försörjning i det följande. Det beror på att ingenting kan hjälpa oss själva, förutom goda gärningar. Allah SWT har förberett himlen för dem som alltid gör gott. Men Allah SWT kommer att ge helvetet till människor som är försumliga i sitt liv på jorden.

Bli därför aldrig självbelåten med de förhållanden som finns i denna dödliga värld. De är bara tillfälliga och kommer att tas bort när som helst av Allah. Det är all förklaring om döden från mig. Må vi alltid vara skyddade från helveteseldens plågor. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Text till en kort föreläsning om Ikhlas

kort föreläsningstext

Uppriktighet är en praxis som utförs utan att förvänta sig något i gengäld. I vårt dagliga liv som religion måste vi lära oss vara uppriktiga i att göra något.

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om uppriktighet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah, vi tackar Allah SWT för att ha fått hälsa fram till nu. Glöm inte att säga Sholawat till profeten Muhammad SAW.

Mina damer och herrar! I denna diskussion kommer jag att förklara om uppriktighet. I den bemärkelse som vi vanligtvis känner kan uppriktiga tolkas som att vi ger hjälp men inte förväntar oss den minsta belöningen. Men om det i religion betyder uppriktigt allt som görs på grund av Allahs SWT, utan att vilja bli berömd eller att framstå som from.

Du kan tillämpa uppriktighet enbart på grund av Allahs SWT. När du utför uppriktighet i ditt hjärta. Sedan kommer Allah att ge dig en belöning i form av en belöning senare. Detta finns redan i QS. Al-Bayyinah vers 5. Uppriktig kan inte mätas med någon metod.

Men ju mer villiga vi är att göra något, desto större blir belöningen. Uppriktighet kommer också att vara en mycket viktig roll i livet. Detta beror på att om vi gör något med våld, kommer inte Allah SWT att registrera välgörenheten som uppriktigt beteende.

Efter att ha förstått hur viktigt är uppriktighet, låt oss träna på hur man gör något baserat på uppriktighet. Det är min föreläsning. tack. Wassalamualaikum wr. Wb.

Kort föreläsning om bön

kort föreläsningstext

Som muslim är det helt naturligt att bön är en daglig tillbedjan. Bön ingår i islams pelare, vilket är en av de obligatoriska metoder som utförs av muslimer.

Läs också: Eid al-Adha och Eid al-Fitr (FULL) Badböner: Läsning av avsikter, böner och riktlinjer

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om bön.

Fred vare med dig, och Allahs barmhärtighet och välsignelser

Allah SWT kommer alltid att ge sina gynnar och gåvor till sitt folk. Du bör alltid vara tacksam för dessa favoriter när som helst och var som helst. Tillåt mig att säga några ord om döden vid dagens tillfälle.

Menigheten och publiken som älskas av Allah SWT. Vid detta tillfälle kommer jag att granska lite om bön. Bön är den viktigaste delen av islam. Så man kan dra slutsatsen att bön är islams styrka.

Inte bara det, bön är en skyldighet som måste uppfyllas av muslimer. I själva bönen finns det en djupare mening än en muslims skyldighet. Även bön är ett bevis på ens tro på Allah SWT. Så det kan sägas att genom att skilja muslimer, nämligen från de böner de gör.

Innan vi avslutar mötet, låt oss be tillsammans att vi kommer att ingå i klassen människor som inte försummar bönen. Tillräckligt med föreläsningarna om obligatorisk bön som jag förmedlar. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Föreläsning om harmoni

I det sociala livet är harmoni en viktig faktor för att främja ett harmoniskt förhållande. En harmonisk gemenskap kommer alltid att fungera hand i hand för att skapa en hälsosam samhällsmiljö.

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, vi tackar Allah SWT för att ha fått hälsa fram till nu. Jag glömmer inte att sjunga böner till profeten Muhammeds herre, för det har lyft oss alla från de mörka tiderna till nutiden.

Varje människa som social varelse behöver alltid hjälp från andra. Det finns inget sätt någon kan leva ensam i sin miljö. Visst kommer det att finnas andra störningar i hans liv.

Därför måste du alltid göra gott och hjälpa mellan människor. Detta syftar till att skapa en harmonisk natur mellan medmänniskor. Denna harmoni utförs med släktingar, vänner och även grannar runt huset. På så sätt kommer harmoni att skapas och inte lätt delas bara på grund av missförstånd.

Tillräckligt med föreläsningarna om obligatorisk bön som jag förmedlar. Vi är ledsna om det finns en mening som inte är tilltalande för ditt hjärta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Föreläsning om matchmaking

Det är naturligt om människor är parvis. När det gäller kompis kommer inte bara någon att acceptera vem han kommer att matchas och slutligen gifta sig med.

Följande är ett exempel på en kort föreläsningstext om temat matchmaking.

Fred vare med dig, och Allahs barmhärtighet och välsignelser

Allah SWT kommer alltid att ge sina gynnar och gåvor till sitt folk. Du bör alltid vara tacksam för dessa favoriter när som helst och var som helst. Tillåt mig att säga ett eller två ord om kompis vid dagens tillfälle.

Vid dagens möte kommer vi att diskutera matchmaking. Som vi redan vet att en match har ordnats av Allah SWT. Denna match är fortfarande ett mysterium, även på bröllopsdagen vet vi inte nödvändigtvis om personen vi gifter oss med är vår själsfrände eller den person som skapats för oss.

Mate kan definieras som en livspartner som reflekterar dig själv. Det finns tre saker som ligger till grund för att den här personen är värdig att vara en följeslagare. Välj först någon som är förlåtande när vi gör misstag, även om det är mycket svårt att hitta en bra partner.

För det andra, välj människor som kan tolerera och acceptera alla våra brister. För i princip är alla inte perfekta, för allt är kompletterande. För det tredje, välj de som kan motivera oss, för livets hjul fortsätter att rotera och kan motivera oss till en bättre riktning.

Så att slutsatsen som kan dras av detta tema är att vi måste välja en kompis som kan leda oss till en bättre riktning och kan uppmuntra oss att vara goda och tillbe Allah SWT. Så att vi kan hitta rätt kompis och ha en ädel karaktär.

Det är vår diskussion idag. Så många föreläsningar idag som jag kan hålla.

Wassalamualaikum wr. Wb.


Dessa är några nio exempel på korta föreläsningstexter som kan användas när du håller en föreläsning. Kan vara användbart!