Exempel på inledande rapporter, uppsatser, avhandlingar med mera (FULL)

Exempel på förord ​​till fullständig rapport

Exempel på förordrapporter, oavsett om det är praktiska arbetsrapporter, studieturer eller exempel på inledande uppsatser, avhandlingar och avhandlingar kommer att förklaras i denna artikel.

Förordet är en sida som innehåller författarens ord efter att skrivningen av papperet har gjorts, oavsett om det handlar om tacksamhet, tacksamhet, syftet och fördelarna med att skriva samt konstruktiv kritik och förslag.

Inte bara det, vanligtvis innehåller förordet en förklaring av meningen och förväntningar relaterade till temat och innehållet i ett papper skrivet av författaren själv.

Förordets struktur

Förordsexempel har en viss struktur som du behöver veta, nämligen:

 • Öppning
 • Innehåll
 • Stängning

Öppning

Inledningsavsnittet i förordet innehåller tacksamhetsförfattaren eller slutförandet av utarbetarteamet på skrivandet.

I världen innehåller denna öppning vanligtvis ett tack till den Allsmäktige Gud och naturligtvis är den anpassad till varje religion.

Sedan efter att ha tackat, vanligtvis följt av tack till dem som har hjälpt till att slutföra rapporten.

Innehåll

I detta avsnitt skrivs en beskrivning av innehållet i papperet du skriver. Vanligtvis börjar det med att nämna verkets titel, förklarar sedan lite om diskussionen och hur författaren skrev innehållet i uppsatsen / rapporten.

Var inte så detaljerad när det gäller att skriva innehållet i detta avsnitt så mycket som möjligt, eftersom det bara gör din introduktion för lång. Det räcker att förklara lite om innehållet i ditt papper så att läsarna får en liten bild av det papper / den rapport du gör.

Stängning

Det avslutande avsnittet innehåller ursäkter och förhoppningar från författaren.

Tja, denna ursäkt är mer intresserad av läsaren om några av dina skrivna arbetsfel upptäcks senare. För att naturligtvis inte skriva någon kommer att vara perfekt och har naturligtvis brister.

Exempel på förord ​​till historikpapper

Vi tackar närvaron av Gud den Allsmäktige. Vem har gett sin vägledning och gett oss möjlighet att slutföra denna PKL-rapport (Field Work Practice) som vi gjorde.

Denna rapport utarbetades för att uppfylla ett av kraven för att slutföra PKL (Job Training) för studenter från fakulteten för ekonomi, Padjajaran University, Bandung.

Denna arbetsmetod är ett försök att upprätta ett bra samarbete inom medelklassens ekonomiska område genom att känna till ett företags finansiella rapporter i Bandung. Och vi hoppas att detta praktiska arbete kommer att ge många fördelar för både studenter och läsare.

Vid detta tillfälle vill författaren tacka de parter som är relaterade till gatuförsäljare. som har gett moraliskt stöd. Och också vägledning om oss. Vi adresserar dessa tack vare:

1. Herr Dr. Dani Rutiandi M. Si, som ordförande för STIE.

2. Herr Dian Rahman SE som handledare

3. Marnie Lestari, som har guidat författaren under forskning vid PT Sinar Cempaka

4. Anställda och anställda vid PT Sinar Cempaka

5. Våra föräldrar och vänner som stöder gatuförsäljningsprocessen tills den är klar.

Sammansättningen av denna PKL-rapport har gjorts så bra som möjligt, men naturligtvis finns det fortfarande många brister. Därför, om det finns någon kritik eller förslag av konstruktiv karaktär för författaren, kommer jag gärna att acceptera det.

Bandung, 9 februari 2020

Författare

Exempel på inledande uppsats 1

Exempel på ett förord ​​till ett papper

Exempel på förord ​​Besök branschrapport

Alhamdulillah, vi tackar Allahs SWTs närvaro. Så att författarna har avslutat rapporten om det industriella besöket hos PT Yakult Persada i tid.

Ett av författarnas mål med att skriva rapporter om industriella besök är som dokumentation och även en form av utvärdering av industriella besök. Rapporten som författaren gör är baserad på giltiga data som har samlats in på olika sätt.

Författaren vill tacka flera parter som stödde processen för att göra denna rapport färdig. Det är :

1. Mr Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, som rektor för SMKN 13 Bandung som har tillåtit författaren att göra industriella besök.

2. Lärare, SMKN 13, som har guidat författaren under besöket.

3. Författarens föräldrar är de främsta anhängarna av alla aktiviteter som författaren gör.

Läs också: Vad betyder önska dig det bästa? Kort och tydlig förklaring

Författaren är medveten om bristerna i utarbetandet av denna aktivitetsrapport för industriellt besök. men författarna hoppas fortfarande att denna rapport kommer att vara till nytta för läsarna. För skribentens framsteg förväntar sig författaren också input i form av kritik eller användbara förslag. tack.

Bandung, 8 januari 2020

Författare

Exempel på en kort introduktion

Exempel på en kort introduktion

Exempel på förord ​​till praktikrapport

Vi tackar och välsignar Allah SWT för hans rikliga nåd. Efter avslutad praktik vid PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Denna rapport skapades för att uppfylla kraven i kursuppgifterna för affärsarbete i ekonomifakulteten vid World University Accounting Department. Syftet med att göra denna lärlingsrapport är att rapportera allt som har att göra med arbetsvärlden på PT. Mandiri Bank World Bandung filial.

Vid utarbetandet av denna lärlingsrapport kan den naturligtvis inte skiljas från riktning och vägledning från olika parter. Så författaren vill respektera och tacka alla som har hjälpt. Bland de inblandade parterna ingår följande:

1. Alla föreläsare är författare vid fakulteten för ekonomi som har gett mycket information.

2. Mr. Dadang Nurzaman som ordförande för PT Mandiri Bank World.

3. Anställda och anställda i PT Mandiri Bankk World som uppriktigt gav anvisningar till författaren under författarens praktikplats vid företaget.

4. Föräldrar och vänner till författaren tackar dig mycket för ditt stöd.

På grund av vänligheten från alla parter som författaren har nämnt kan författaren slutföra denna praktikrapport så bra som möjligt. Denna praktikrapport är långt ifrån perfekt, men författaren försöker sitt bästa. Än en gång tack. Förhoppningsvis är den här rapporten användbar för oss alla.

Bandung, 22 december 2019

Författare

Exempel på introduktion till fysikpraktikrapport

Beröm närvaron av Allah SWT som hittills fortfarande ger oss gynnar av tro och hälsa, så att jag fick denna extraordinära möjlighet, nämligen möjligheten att slutföra provrapporten med titeln "Användningen av flytande lag i jordbruksbevattningssystem" i tid.

Shalawat och hälsningar glöm inte att alltid ge till vår Gung-profets herre, nämligen profeten Muhammad SAW, som har levererat Allahs SWT: s utnämning till oss alla, vilket är den mest korrekta indikatorn, nämligen den perfekta islamiska sharia och är den enskilt största gåvan för hela universum.

Utarbetandet av denna experimentrapport är avsett att kunna hitta den exakta formel som behövs för dagens moderna vattensystem och ta reda på vilka faktorer som påverkar det moderna bevattningssystemet så att det senare kan maximeras.

Vid genomförandet av detta experiment finns det naturligtvis många hinder som författaren har känt, därför är vi tacksamma mot flera parter, särskilt vår fysiklärare som har hjälpt till att vårda och stödja oss för att övervinna några av de hinder vi har.

Dessutom är vi också medvetna om att det i vår experimentrapport finns många brister och långt ifrån perfekta. Därför ser vi verkligen fram emot kritik och förslag så att vi kan revidera dem och skriva dem nästa gång, för återigen inser vi att ingenting är perfekt utan konstruktiva förslag. Och förhoppningsvis kan denna försöksrapport ge fördelar.

Kediri, 18 maj 2018

Kompilator

Exempel på förord ​​till rapportrapport

Beröm och beröm vår tacksamhet, vi ber alltid för närvaron av Allah SWT som har gett alla sina gynnar och gåvor till oss alla så att rapportrapporten med temat Pesona Indah Lombok Island kan slutföras enligt planen och den riktade tiden.

Vi sammanställde medvetet en rapport relaterad till denna korta och enkla studietur för att fullgöra uppdraget av världsspråkets lektion av vår lärare, fru Siti Sofiyah, M.Hum. Rapporten om studieturen skulle naturligtvis inte ha slutförts utan hjälp och stöd från olika parter. Därför vill vi uttrycka vårt djupaste tack till:

 1. Allah SWT har gett oss sin makt och välsignelser, från serien med studieturer till framställningen av denna rapport tills den är klar.
 2. Herr Suherman var en gång rektor för SMA Negeri 5 Kediri som har uppmuntrat och stöttat vår studietur.
 3. Alla gymnasielärare som följer med och ger oss kunskap så att vi kan förstå vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.
 4. Båda föräldrarna som alltid ger böner och stöder både sina barn moraliskt och materiellt, så att deras barn kan få den bästa utbildningen.
 5. Alla vänner från SMA Negeri 5 Kediri och alla andra partier, som vi verkligen inte kan nämna en efter en, stödde oss också och gav oss motivation och stöd.
Läs också: Demokrati: Definition, historia och typer [FULL]

Naturligtvis finns det ingen elfenben som inte är knäckt. På samma sätt med vår studieresorapport. Med fullhet inser författarna att denna rapport fortfarande är mycket långt ifrån perfektion trots att den har gjorts av många människor. Därför hoppas vi verkligen på alla former av kritik och hjälpsamma förslag och naturligtvis kommer vi med glädje att acceptera det. På det sättet blir det en värdefull lektion för oss så att vi kan skriva bättre rapporter i framtiden.

Förhoppningsvis kan den här studiereserapporten vara till nytta för alla läsare och bidra till att förbättra världsnationens värdighet.

Lombok, 13 juni 2018

Grupp 5

Exempel på förord ​​till KKN-rapporten

Beröm till tacksamhet, förhoppningsvis närvaron av Allah SWT som alltid ger oss alla hans andliga och vägledande så att KKN-aktiviteterna (Real Work Lecture) och utarbetandet av rapporten kan gå smidigt utan något som helst hinder. Med hans hjälp slutfördes denna rapport i tid.

Vi hälsar hälsningar till profeten Muhammad SAW som har gett sitt bästa exempel för sitt folk så att han kan imitera sin uthållighet och uppriktighet i striderna.

Vid detta tillfälle glömmer vi inte att tacka alla dem som har hjälpt till framgången för samhällstjänstprogrammet och skrivandet av rapporten, inklusive:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag som rektor för Merdeka University Surabaya.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi som dekanus vid fakulteten för Tarbiyah och lärarutbildning
 3. Dr. Suheiri som chef för matematikutbildningsavdelningen som har gett oss stöd hela tiden
 4. Ahmadi, M. Pd en gång KKN Group 4-handledaren
 5. Sukamaju bybor som aktivt deltar i alla våra dagordningar.
 6. Hela Sukamaju desai-regeringen styr oss.
 7. Alla parter som har hjälpt framgången med KKN-agendan 2018 tills sammanställningen av denna KKN-rapport

Alla KKN-aktivitetsrapporter är utarbetade baserat på vad vi har gjort under KKN-perioden i Sukamaju Village i 50 dagar. Denna verkliga arbetsföreläsning är en del av genomförandet av Tri Darma Perguruan Tinggi. Den här aktiviteten är ett av examenskraven för studenter på grundnivå. Detta har bestämts av akademikerna och måste följas av alla studenter.

När vi sammanställer och utformar denna rapport är vi fullt medvetna om att denna rapport har många brister. Därför ser vi fram emot olika former av konstruktiv kritik och förslag. Förhoppningsvis är den här rapporten särskilt användbar för läsare.

Surabaya, 12 juni 2018

Exempel på forskningsrapport om förord

Beröm den Allsmäktige Guds författare för hans rikliga nåd vid utarbetandet av denna forskningsrapport. Denna forskningsrapport är ett obligatoriskt krav för att genomföra kursuppgifter.

Det finns stolthet om denna forskningsaktivitet kan slutföras med bra resultat. Med författarens begränsningar när det gäller att göra forskning finns det ett stort antal hinder som författarna stöter på i fältet. Och om denna forskning kan slutföras till slut kommer det att bero på hjälp och stöd från många närstående parter.

För det vill författarna tacka alla de som har hjälpt. Bland dem:

1. Dr. Baidan Mukmin som handledare som har tagit mycket tid att vägleda författare.

2. Mr Gilang Karta som handledare under denna forskningsaktivitet.

3. Föräldrar som alltid stöder och uppmuntrar.

Det finns inget författaren kan ge annat än uppriktiga böner och tacksamhet till supportrarna. Men glöm inte att också använda användbara inmatningar som förslag eller kritik från läsare, som förväntas av författaren. Författarna hoppas verkligen att denna forskningsrapport kommer att vara till stor nytta för alla som läser och lägger till kunskap för oss alla.

Bandung, 15 april 2017

Författare


Källa: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 stjärnor / 5 stjärnor ( 1 röst)