Hur man beräknar procent med förklaring och exempel

hur man beräknar procentandelen

Sättet att beräkna en procentsats är att använda formeln: Procent (%) = (antal delar) / (total mängd) X 100%, med ovanstående formel kan du också konvertera en bråkdel till en procentsats.

Du kanske är bekant med tecknet "%" eller även känt som en procent. Egentligen har vi lärt oss om procentsatser sedan vi gick i grundskolan.

Var, procent är ett tal som anger hur stor andelen av det totala objektet eller värdet är.

hur man beräknar procentandelen

I allmänhet finns också procentsatser ofta på offentliga platser, såsom på rabattaffischer, data om varor, befolkningsdata och så vidare.

Dessutom används procenttalet ofta i vardagen som att betala skatt och löneavdrag. Därför måste vi åtminstone förstå hur man beräknar procentandelen och exemplen på dess tillämpning i vardagen.

Definition av procent

Innan vi beräknar en procentsats måste vi först veta vad en procentsats är. I grund och botten är procent en form av tal som beskriver hur många delar av den totala informationen som finns.

Förhållandet som används i procent är procent eller procent. I en by är till exempel 67% av befolkningen män, vilket innebär att 67 av 100 invånare i byn är män. Detta gäller även rabatter eller skatter i en stormarknad.

Hur man beräknar procent

hur man beräknar procentandelen

I grund och botten är procenttalet en förenkling av bråknummeroperationen. Enkelt uttryckt kan procenttalet beräknas på följande sätt:

Procent (%) = (antal delar) / (total mängd) X 100%

Formeln ovan är en allmän formel som används i vardagen för att beräkna en procentsats. Med ovanstående formel kan du också konvertera en bråkdel till en procentsats.

Läs också: Servicebrev: Definition, egenskaper och exempel [FULL]

Beräknar du till exempel hur stor andel bröd som kan tas när du skär det på mitten?

Kom ihåg det

procent = andel / totalt x 100% så om brödet skärs 1/2 så är procentsatsen att beräkna:

1/2 x 100% = 50%

Så brödet som kan tas är 50% av det totala brödet.

Dessutom kan formeln ovan också användas för att beräkna det totala beloppet genom att titta på de totala uppgifterna och procentsatsen. Formeln kommer att vara:

Belopp = Procent x Totalt belopp

Till exempel har en stad en befolkning på 1000. Efter en undersökning visar det sig att 27% av befolkningen är invandrare. Om vi ​​beräknar hur många invandrare som är i staden kan vi använda formeln ovan.

Belopp = procent x Totalt belopp

Summa = 27% x 1000 = 27/100 * 1000 = 270

Så det finns 270 personer som är invandrare i staden.

Problem exempel

Här är några exempelfrågor så att du kan förstå problemet med procentsatser.

Exempel 1:

Dino sa att han hade gjort sina läxor i 80% av de 40 frågor som ställdes av fru Tika. Hur många frågor har Dino arbetat med?

Svar

Belopp = 80% X 40 = 80/100 X 40 = 32

Så det finns 32 frågor som Dino har arbetat med .

Exempel 2

Tina är en näringsidkare, Tina köper 9800 per kilo socker. Om Tina vill ha 20% vinst, hur mycket socker har Tina att sälja igen?

Svar

Du kan bara beräkna värdet på vinsten som är 20% först och sedan lägga till 9 800. eller på ett snabbare sätt: Pris = [120% / 100%] x 9800

Pris = 1,2 x 9800 = 11760

Så priset som ska säljas är 11 760 per kilo.

Exempel 3:

En tröja kostar 50000 IDR, då får tröjan 10% rabatt. Vad kostar kläderna efter att ha fått rabatt?

Svar

Om rabattpriset är 10% är det pris som ska betalas 100% -10% av det ursprungliga priset.

Läs också: Formeln för att resa runt en drake och dess exempel och diskussion

Pris = (100% -10%) X 50000

Pris = 90% X 50000

Pris = 90/100 X 50000 = 45000

Så priset att betala är 45 000 .

Exempel 4

Om en hatt som kostar 40 000 IDR diskonteras till 32 000 IDR, vilken procent av rabatten ges?

Svar

För att beräkna rabatten måste vi först beräkna skillnaden i pris.

Skillnad = 40000 - 32000 = 8000

Rabatten från locket kan användas med den procentuella formeln ovan

Procentandel = antal delar / total mängd X 100%

Procentandel = 8000/40000 X 100% = 20%

Så rabatten på hatten är 20% .

Exempel 5

Värdet på en investering ökade med 22% så att det nu är värt 1.525.000,00 Rp. Vad är investeringens ursprungliga värde?

Svar

Detta problem innebär en procentuell ökning. Så lägg till 100% och 22% för att få 122%.

Då är den initiala investeringen som följer:

Initial investering = 1525000/122% = 1525000 / (122/100)

Initial investering = 1.525.000 / 1.22 = 1.250.000

Så den initiala investeringen är 1 250 000 .

Således diskussionen om hur man beräknar procentformeln. Förhoppningsvis kan det vara användbart från er alla.