Matematiska frågor för klass 6 (+ diskussion) av SD UASBN - komplett

Klass 6 matematiska problem

Klass 6 matematiska frågor för UASBN-förberedelse tillsammans med diskussion om svaren.

Förhoppningsvis kan detta matteproblem från 6: e klass hjälpa till att lära, ja, för det finns många ämnen som vi diskuterar här.

1. Antal operationer

Resultatet av 9 x 50 ÷ 30 är….

a. 5 c. 40

b. 15 d. 35

Nyckel : A

(Slutför matteproblem i 6: e klass)

Diskussion :

9 x 50 ÷ 30 = (9 x 50) / 30

= 450/30

= 15

2. Kraft- och talrötter

Matematiska problem: Resultat från 172 - 152 är….

a. 4 c. 64

b. 16 d. 128

Nyckel: C

Diskussion :

172 - 152 = (17 x 17) - (15 x 15)

= 289 - 225

= 64

Klass 6 matematiska problem

3. Fraktioner

Nej. 3.1

ändrades till procent till….

a. 125% c. 165%

b. 145% d. 175%

Nyckel: D

Diskussion :

Ändra det blandade antalet till vanlig bråkdel

Nej. 3.1

= 7/4 → multiplicera med 100%

= 7/4 × 100% = 175%

4. Matematiska problem för klass 6: operationer för att räkna siffror

Resultatet av 70 - (–25) är….

a. –95 c. 45

b. –45 d. 95

Nyckel: D

Diskussion om 6: e klassens matematiska problem:

När det negativa tecknet (-) möter negativt (-) ändras taloperationen till positiv (+), så:

70 - (–25) = 70 + 25

= 95

5. Matematiska frågor för klass 6: FPB och KPK

FPB på 48, 72 och 96 är….

a. 25 x 3 c. 23 x 3

b. 24 x 3 d. 22 x 3

Nyckel: C

Diskussion :

null

Då är FPB = 23 × 3 (matematiska problem och diskussion av klass 6)

6. Måttenhet

Pak Warnos trädgård är en rektangel med en längd på 4,2 dammar och en bredd på 370 dm. Runt Pak Warnos trädgård ligger ... meter

a. 82,4 c. 158

b. 124 d. 225

Nyckel : C

Diskussion :

Eftersom resultaten efterfrågas i meter konverterar du först längden och breddenheterna till meter

Längd = 4,2 damm = 4,2 x 10 m = 42 m

Bredd = 370 dm = 370: 10 m = 37 m

Omkrets = 2 x (längd + bredd)

= 2 x (42 m + 37 m)

= 2 x 79 m

Läs också: 16 hinduiska buddhistiska riken i världen (fullständig förklaring)

= 158 meter

Så, omkretsen av Pak Warnos trädgård är 158 meter

Klass 6 matematiska frågor för hela UASBN

Klass 6 matematiska frågor för UASBN och diskussion

7. Ämne : måttenheter

På en festuthyrningsbutik finns 6 bruttoplattor. Bu Tuti lånade 4 dussin och Bu Ayu lånade 2 brutto. De återstående tallrikarna på den platsen är ... frukt

a. 528 c. 628

b. 588 d. 688

Nyckel : A

Diskussion :

1 brutto = 144 delar

1 dussin = 12 stycken

Antalet alla plattor = 6 x 144 = 864 delar

Lånade fru Tuti = 4 x 12 = 48 stycken

Lånad Bu Ayu = 2 x 144 = 288 stycken

Restplattor = Summan av alla plattor - lånade från Bu Tuti - lånade av Bu Ayu

= 864 - 48 - 288

= 528 stycken

8. Ämne : Egenskaper och element av plana former

Notera egenskaperna hos formerna nedan!

 1. Ha fyra sidor som är lika långa
 2. De motsatta hörnen är lika
 3. Diagonalerna skär varandra vinkelrätt och skär varandra lika långa

En platt form som har egenskaperna ovan är….

a. rektangel c. trapes

b. drake d. skär riskakan

Nyckel: D

Diskussion:

En kropp som uppfyller alla ovanstående egenskaper är en romb, eftersom:

 • i en rektangel är alla vinklar lika och de två diagonalerna är inte vinkelräta
 • i en drake skär de två diagonalerna vinkelrätt, men inte lika långt
 • i en trapets är det bara två par lika vinklar och diagonalerna av samma längd

9. Ämne : Geometri och mätning

De tre tankarna innehåller vardera 4,25 m3, 2 500 liter och 5 500 dm3 fotogen. Den totala mängden fotogen är ... liter

a. 10 700 c. 12 250

b. 11.425 d. 13 396

Nyckel : C

Diskussion :

Konvertera sedan alla enheter till liter

4,25 m3 = 4,25 x 1 000 liter = 4 250 liter

5500 dm3 = 5500 x 1 liter = 5500 liter

Hela mängden fotogen

= 4,25 m3 + 2500 liter + 5500 dm3

= 4250 liter + 2500 liter + 5500 liter

= 12 250 liter

10. Ämne : Egenskaper och element i rymden

Titta på egenskaperna hos formerna nedan!

 1. Har 6 sidor, där motsatta sidor är parallella och samma område
 2. Har 8 hörnpoäng
 3. Har 12 revben, där de parallella kanterna är lika långa

Bygga utrymmen som har dessa egenskaper är….

a. stråle c. rör

b. kub d. kon

Nyckel: A

Diskussion :

En byggnad som har egenskaperna ovan är ett block eftersom:

 • i en kub finns det 6 sidor som är fyrkantiga och lika
 • på röret finns inga hörnpunkter
 • på konen har 1 toppunkt

11. Ämnen : Geometri och mätning

Pak Imam har tre trädgårdar som täcker 3 ha, 1 900 m2 och 1,75 tunnland. Om hans trädgård säljs för 2,5 hektar, är Pak Imams planteringsområde nu ... m2

a. 5,075 c. 7075

b. 6.075 d. 8,075

Nyckel: C

Diskussion:

Eftersom det önskade resultatet är i m2, konvertera sedan alla enheter till m2

Läs också: Bra och korrekta exempel på officiella inbjudningsbrev (senaste)

3 ha = 3 x 10.000 m2 = 30.000 m2

1,75 är = 1,75 x 100 m2 = 175 m2

2,5 ha = 2,5 x 10 000 m2 = 25 000 m2

Så, området i Pak Imams trädgård nu

= 30.000 m2 + 1.900 m2 + 175 m2 - 25.000 m2 = 7.075 m2

12. Ämne : Rummets egenskaper och element

En burk i form av ett block med en längd av 25 cm, 20 cm bred och 18 cm hög är fylld med matolja till randen. Volymen matlagningsolja i burken är ... cm3

a. 7700 c. 9000

b. 8.200 d. 10 100

Nyckel: C

Diskussion :

Volym matolja i burkar = volym block

Volym av block = pxlxt

V = pxlxt

V = 25 cm x 20 cm x 18 cm

V = 9 000 cm3

13. Ämne : Geometri och mätning (layout och koordinater)

Koordinaterna för punkt P i följande bild är….

a. (-2, -4) c. (2, -4)

b. (-2, 4) d. (2, 4)

Nyckel: D

Diskussion :

null

Punkt P är i kvadrant I, där X-värdet är positivt och Y-värdet är positivt. Från bilden visar P (2, 4)

14. Ämnen : Siffror

Det finns 210 studenter på Mekar Sari-skolan, som består av totalt 6 klasser

klass samma. I tredje klass tillsattes två transferstudenter. Då är antalet elever i årskurs tre….

a. 37

b. 38

c. 39

d. 40

Nyckel : A

Diskussion :

Är känd:

Totalt antal studenter = 210

Antal klasser = 6

Tredje klass tilläggsstudent = 2

Önskas: Antalet elever i klass 3 =…?

Svar:

210: 6 + 2 = 35 + 2 = 37 studenter

15. Ämnen : Geometri och mätning

Avkastningen på 200 km + 15 hm - 21 000 m är ... m

a. 180 500

b. 181.680

c. 182,366

d. 183 658

Nyckel: A

Diskussion:

null

200 km x 1000 m = 200 000 m

15 hm x 100 m = 1500 m

Sedan 200 000 m + 1500 m - 21 000 m = 180 500 m

16. Ämne : Geometri och mätning

Titta på bilden nedan!

Klass 6 matematiska problem geometri och mätning

Området för formen ovan är….

a. 121

b. 169

c. 225

d. 625

Nyckel: C

Diskussion:

Area av kvadrat = sida x sidor

Area = 15 x 15 = 225 cm2

17. Matematiska problem för klass 6: koordinater för område och plats

Titta på bilden nedan!

Klass 6 matematiska problem och koordinaternas placering

Koordinaterna för A och C i bilden är….

a. (5, -2) och (-4, 2)

b. (5, -2) och (-5, -3)

c. (7,4) och (-4, -2)

d. (7,4) och (-5, -3)

Nyckel : D

Diskussion :

Koordinatpunkten börjar från x-axeln och går sedan till y-axeln

A = (7, 4)

B = (-4, 2)

C = (-5, -3)

D = (5, -2)

18. Matematikproblem i klass 6: symmetri och spegling

Bilden som är resultatet av att spegla en platt form är…. a.

Klass 6 matematiska problem med symmetri och reflektion

b.

Klass 6 matematiska problem med symmetri och reflektion

c.

Klass 6 matematiska problem med symmetri och reflektion

d.

null

Nyckel: C

Diskussion :

Bilden av en reflektion måste ha egenskaper: avståndet mellan objekt med samma bildavstånd, höjden på objektet och bilden är densamma, objektets storlek är densamma och bildens position är motsatt. Bilder som uppfyller dessa egenskaper är C.

null

19. Matematiska frågor för klass 6: databehandling

Var uppmärksam på frukttillförselbordet hos Dimas hus!

Klass 6 matematikproblem bearbetar data

Tillförseln av frukt med samma mängd är….

a. manga och mangostan

b. banan och avokado

c. äpplen och bananer

d. apelsiner och avokado

Nyckel: C

Diskussion :

Baserat på tabellen är Dimas fruktinventering med samma antal äpplen och bananer

20. Ämne : Databehandling

Titta på utsläppstabellen nedan!

namn Fickpengar
AndiBudiCiciDaniEmil IDR 5 000 IDR 7 000 IDR 6 000 IDR 5 500 IDR 6 500
total IDR 30000

Det genomsnittliga bidraget för tabellen är….

a. 5 000 IDR

b. Rp.6.000

c. 7 000 IDR

d. Rp8,500

Nyckel : B

Diskussion :

Att hitta genomsnittet är det totala beloppet dividerat med datamängden

Mängden fickpengar = 30 000 IDR

Antal data = 5

Sedan IDR 30.000,00: 5 = IDR 6000


Källa: Ruaangguru, klass 6 matematikproblem

5 stjärnor / 5 stjärnor ( 1 röst)