23+ Exempel på CV för bra och attraktiva jobbansökningar (FULL)

exempel CV ansökan

Följande exempel på cv-jobbansökningar kan hjälpa dig att skapa en bra och intressant curriculum vitae, tillsammans med exempel inom olika kompetensområden, kompletta med tips och tricks för att göra dem.


För de av er som har gått igenom utbildning och examen, är det att se fram emot nästa arbete. Naturligtvis, när man rekryterar arbetstagare, behöver företag en sak som beskriver information om arbetssökande från deras bio-, utbildningsnivå och förmågor.

En av de viktigaste filerna som är tillgängliga för att ansöka om ett jobb är alltså en meritförteckning eller vanligen kallad CV eller levande registerfil. Här är ett CV den första biljetten för att ansöka om ett jobb.

Detta beror på att ett CV är det första intrycket som HRD ser innan det genomförs intervjuer med arbetssökande. Därför måste det övervägas att fylla i ett CV innan du söker jobb.

Saker som måste ingå i CV: n

Ett företag har sina egna kriterier för att rekrytera arbetare. Arbetssökande måste anpassa vad företaget vill ansöka om.

Även om varje företag har sina egna kriterier måste ett CV innehålla sju huvudsakliga saker skriftligt.

1. Personlig information

En arbetssökande måste inkludera personlig information i det CV som ska göras. Personuppgifter är mycket viktiga, för om ett företag vill rekrytera anställda måste företaget kontakta den blivande medarbetaren tydligt.

Den personliga informationen som ingår kan vara i form av fullständigt namn, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress och andra sociala mediekonton.

Det bör noteras att att välja en e-postadress eller ett socialt mediekonto måste ha ett namn som representerar ditt fullständiga namn och är enkelt. Detta beror på att HRD kan få sin egen bedömning via e-postadressen eller namnet på den blivande anställdens sociala mediekonto.

Dessutom måste mobilnumret också använda ett mobilnummer som används aktivt så att när företag kan kontakta potentiella arbetare som vill bli rekryterade.

Läs också: Exempel på de mest kompletta och intressanta engelska CV

2. Kort beskrivning

I allmänhet läser HRD inte de detaljerade CV som skrivits av de sökande. Därför behövs en kort beskrivning av den sökandes bakgrund och förmåga för att göra det möjligt för HRD att veta om sökanden uppfyller företagets kriterier.

I detta avsnitt måste sökande vara bra på att marknadsföra sig själva. Justera vad som står i den korta beskrivningen med företagets bakgrund och kriterierna för de arbetare som jobbet kräver.

Vanligtvis kontrollerar HRD omedelbart det övergripande CV om CV: n är i enlighet med de kriterier som företaget behöver.

3. Utbildningshistoria

Ett företag letar vanligtvis efter blivande arbetstagare med en viss utbildningsnivå. Faktum är att företag bara behöver akademiker från vissa majors för att rekryteras som arbetare. Därför är det mycket viktigt att inkludera en fullständig utbildningshistoria på CV med datum för inresa och datum för examen.

Förutom utbildning vid skolor och högskolor finns det extern eller icke-formell utbildning i form av utbildning, om den är relaterad till det jobb som ska sökas.

Detta blir en bonusbedömning från HRD, så det är troligt att de kommer att kallas till en intervju.

4. Prestationer

Naturligtvis har du under din utbildning gjort en prestation eller prestation. Detta är ett mervärde till CV: et när det ses av HRD.

Prestationer behöver inte komma från det akademiska området. Icke-akademiska prestationer kan också listas på CV. Skrivandet av prestationen åtföljs av en beskrivning av året, typ av prestation, arrangören och hur hög prestationen var.

5. Organisatorisk erfarenhet

För dig som är nyutexaminerade eller ”nyutbildade ” är det säkert att du inte har arbetserfarenhet. Detta kan ersättas med den organisatoriska erfarenhet som har passerat.

Denna organisatoriska erfarenhet kan vara i form av en organisation inom utbildningsområdet eller utifrån utbildning eller samhälle. Skriv en fullständig organisatorisk upplevelse med utgångspunkt från organisationens namn, position, år och ansvar under organisationen.

Erfarenheterna från organisering i allmänhet kan användas när teamarbete på jobbet. Därför kommer HRD att leta efter potentiella arbetare som kan arbeta tillsammans som ett team genom att titta på organisatoriska erfarenheter.

Läs också: Krebs Cycle - Fullständig förklaring + bilder

6. Expertis

När ett företag rekryterar ett jobb finns det vanligtvis kvalifikationer med vissa färdigheter.

Till exempel är företaget engagerat i livsmedelssektorn och kommer att rekrytera arbetare som känner till standarderna för livsmedelsförpackningar.

Därför behövs arbetare med denna förmåga, bevisade genom certifiering eller med erfarenhet relaterade till dessa förmågor. Av denna anledning rekommenderas starkt att inkludera vilka färdigheter som kan användas när du arbetar senare.

7. Arbetserfarenhet och referens

För sökande som har arbetat på andra företag rekommenderas det att inkludera fullständig arbetserfarenhet från företagets namn, befattning, ansvar och år av arbete.

Detta är ett mervärde sett från HRD eftersom vanligtvis sökande som har arbetserfarenhet lätt kan anpassa sig till arbetsmiljön.

Dessutom, när du har arbetslivserfarenhet har du verkligen ett ansvar gentemot en chef. Du kan inkludera chefens identitet som referens för ditt arbete eller så kan den ersättas med en referensbrev eller arbetserfarenhetsbrev som undertecknats av företaget där du arbetar.

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 1

Exempel CV 2

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 3

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 4

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 5

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 6

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 7

Exempel CV 8

Exempel CV 9

Exempel CV 1

Exempel CV 11

Exempel CV 12

Exempel CV 13

Exempel CV 14

Exempel CV 15

Exempel CV 16

Exempel CV 17

Exempel CV 18

Exempel CV 19

Exempel CV 20

Exempel CV 21

Exempel CV 22

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 23

Exempel CV 11

Exempel CV 24

Exempel på jobbansökan CV

Exempel CV 25


Således artikeln om ett exempel på ett CV för jobbansökan. Förhoppningsvis kan den här artikeln vara till nytta för dig.