9 Exempel på korrekt KTI-vetenskapligt skrivande för olika ämnen (komplett)

Exempel på fullständiga vetenskapliga arbeten presenteras i denna artikel.

Ett skriftligt arbete består av två typer, nämligen vetenskapligt skrivande och icke-vetenskapligt skrivande. Vetenskapligt skrivande är ett papper som produceras av vetenskapliga forskare för att lösa problem med den vetenskapliga metoden och innehåller en teoretisk grund.

I grund och botten innehåller vetenskapliga artiklar data, fakta och lösningar angående det problem som diskuteras. Exempel på att skriva vetenskapliga artiklar är vanligtvis sammanhängande och systematiska. Eftersom det är systematiskt består strukturen i vetenskapligt skrivande vanligtvis av tre viktiga delar.

 • preliminära

  Det inledande avsnittet innehåller bakgrunden till problemet, de problem som diskuterats och hur problemlösningsmekanismen är.

 • Diskussion

  Diskussionen är den viktigaste delen av det vetenskapliga arbetet eftersom detta avsnitt innehåller alla vetenskapliga resultat som erhållits som forskningsdata.

 • Slutsats

  Slutsektionen innehåller slutsatserna från resultaten av diskussionen om en studie. Detta avsnitt ger en kort och kortfattad förklaring som vanligtvis svarar på forskningsmålen.

Följande är exempel på bra och korrekta vetenskapliga artiklar (KTI) från olika fall.

Exempel på vetenskapliga artiklar

Exempel 1 Enkelt vetenskapligt skrivande

Negativ inverkan av internetanvändning för barn

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Internet är en av de bästa mänskliga uppfinningarna i historien om teknisk utveckling i dagens moderna tid. Enligt definition består internet av ett nätverk som ansluter datorer till varandra med standardprotokollet för global överföring eller Internet Protocol Suite (TCP / IP) så att alla människor över hela världen kan kommunicera, interagera och utbyta information med varandra. .

Internetens sofistikering gör det tillgängligt för alla åldrar, både vuxna och barn. Numera används också internet ofta bland barn. Detta är ett problem eftersom barnets emotionella tillstånd fortfarande är instabilt så att det har stort inflytande på anal mental och emotionell utveckling.

2. Problemformulering

Vilken är den negativa effekten av att använda internet för barn?

3. Forskningsmål

För att ta reda på de negativa effekterna av att använda internet för barn?

KAPITEL II

DISKUSSION

Den negativa effekten av att använda internet för barn

Nu har internet blivit ett primärt behov för alla åldrar, särskilt barn. Men inte alla barn kan använda internet korrekt och korrekt enligt användarreglerna. Därför är de negativa effekterna av bland annat barnanvändning.

 • Skapar barnens önskan att begå våld
 • Att få barn att glömma tiden och få dem att överge skyldigheter som att studera och göra uppgifter
 • Generera fall av mobbning
 • Orsakar internetberoende

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Internetens uppkomst i denna moderna tid är verkligen till stor hjälp för människor i deras dagliga liv. Internet hjälper också barn att utföra sina aktiviteter. Det finns dock många negativa konsekvenser som internet har som inte kan tas lätt av föräldrar. Därför är föräldrarnas roll mycket viktig för att övervaka sina barn när de använder internet.

Exempel 2 Vetenskapligt skrivande om hälsa

Betydelsen av Nap för kroppshälsa

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Att upprätthålla hälsa är något som är mycket viktigt för varje människa. En persons aktivitet kommer att störas om hans kropp känns dålig. Egentligen finns det många sätt du kan göra för att bibehålla en frisk kropp. Såsom att bibehålla intaget av näringsämnen ätit, träna och göra en tupplur under dagen eftersom det är mycket fördelaktigt för kroppen. (Exempel på vetenskapliga artiklar)

2. Problemformulering

a. Vad kan man göra för att bibehålla hälsan?

b. Hur påverkar tupplur kroppens hälsa?

3. Forskningsmål

Att veta hur man upprätthåller en frisk kropp varje dag och förstå effekten av tupplurar på kroppens hälsa.

KAPITEL II

DISKUSSION

Hur man upprätthåller en hälsosam kropp

Några sätt som kan göras för att upprätthålla en hälsosam kropp inkluderar:

 1. Öka konsumtionen av mineraler och vitaminer i kroppen
 2. Ät 5 hälsosamma 4 perfekta livsmedel
 3. Regelbunden träning
 4. Tillräcklig sömn med avseende på sömnkvalitet är bättre än kvantitetssömn
 5. Håll dig borta från alkoholhaltiga drycker
 6. Effekten av tupplur på kroppens hälsa

Tupplur tas ofta av barn. Det visar sig dock att denna aktivitet också mestadels utförs av vuxna. Tupplurar för kroppshälsa inkluderar:

 1. Lägre blodtryck
 2. Eliminera att du är trött och trött
 3. Kan minska en persons sorg och ångest

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Tupplur är en av de saker du kan göra för att bibehålla en hälsosam kropp. Tupplur har flera fördelar, inklusive sänkning av blodtrycket, lindring av trötthet och ångest. Men tupplur ska göras vid rätt tidpunkt. Om denna aktivitet görs för mycket kommer det att orsaka andra dåliga effekter. Så alla aktiviteter måste utföras enligt deras respektive delar. Tappa inte din kondition.

Exempel 3. Vetenskapligt skrivande om karaktärsutbildning

Inverkan av traditionella spel i att bilda barnkaraktärer

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Traditionella spel har en positiv inverkan på barns utveckling i världen. Att leka för barn är en form av reflektion eller befrielse av själen från förhållandet mellan föräldrarnas regler.

När de leker kan barn uttrycka sin glädje och hur glada de är när de kommunicerar med sina kamrater. Därför kan traditionella spel lära barn att lära sig att umgås och komma överens med sin omgivning.

2. Problemformulering

a. Vad är meningen med traditionella leksaker?

b. Vilken effekt har traditionella leksaker på barns karaktärsbildning?

3. Forskningsmål

Detta för att bestämma innebörden av traditionella leksaker och deras effekt på barns karaktärsutveckling

KAPITEL II

DISKUSSION

Traditionella spel

Ordet "dolanan" kommer från det javanesiska språket. Dolanan betyder en leksak eller ett spel. Under tiden är det traditionella ordet ett sätt att tänka och bete sig i enlighet med de sedvänjor som har funnits sedan urminnes tider. Barnspel eller barnleksaker som en symbol för ärvd kunskap från generation till generation.

Läs också: Lista över traditionella kläder i 34 provinser i världen [FULL + BILD]

Karaktärsbyggnad

Karaktärsutbildning är alla ansträngningar som kan göras för att påverka elevernas karaktär. Därför förväntas eleverna ha en positiv karaktär så att den är användbar för framtida liv.

Enligt Thomas Lickona är karaktärsutbildning utbildning om attityder som täcker kunskap till handling. Dessutom ingår känslor också i karaktärsutbildning.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Traditionella leksaker är leksaker som inte bara ger barn glädje. Traditionella leksaker har också många fördelar. Dessa fördelar inkluderar att kunna träna barnens hjärn- och motorintelligens och att kunna bilda god karaktär hos barn. Genom traditionella leksaker kan barn också förbättra sin sociala anda och kommunikation med varandra.

Exempel 4. Vetenskapligt skrivande om gratis sex

Faror med promiskuitet bland ungdomar

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Ungdom är den ålder som är mest utsatt för socialisering. Särskilt relaterat till den nuvarande tekniska utvecklingen har föreningen också blivit bredare. Promiskuitet är den största faran för tonåringar. Naturligtvis kommer promiskuitet att orsaka bekymmer för föräldrarna. Ungdomar är en ålder som är så instabil eftersom det är lätt att påverkas i sociala interaktioner.

2. Problemformulering

Vilka är farorna med promiskuitet för ungdomar?

3. Forskningsmål

Att känna till farorna som kan hotas av promiskuitet.

KAPITEL II

DISKUSSION

Faror med promiskuitet

Föreningen har inte bara en bra sida. Dålig association eller promiskuitet är ett exempel på association som har en dålig effekt. Några av de negativa effekterna som orsakas av promiskuitet inkluderar:

a. Orsaka moralsk skada Fri förening är en av orsakerna till moralisk skada för nationens barn. De känner sig mycket fria utan föräldrarnas uppmärksamhet, vilket får dem att förlora den goda moral som måste ägas. Dessutom får promiskuitet också att barn tappar sin artiga inställning till sina äldre.

b. Användning av narkotika och sprit

Fri förening som har rapporterats allmänt, tonåringar som fångas på fest eller droger. Dessa olagliga droger är lätta att hitta när en person har kommit in i promiskuitets zon. Detta beror på att sprit och narkotika säljs fritt var som helst.

c. Gratis sex före äktenskapet

Gratis sex före äktenskapet orsakas av en ganska fri förening, en negativ inverkan på dig själv och din familj, nämligen graviditet först. Brist på sexutbildning för tonåringar är huvudorsaken. Olyckor före äktenskap har till och med inträffat i barn i grundskolan (SD). De vet inte vad de gör och inte heller effekten efter att de har gjort det.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Föreningen vid den här tiden hade gått in i en farlig zon. Den negativa inverkan av promiskuitet är känd för att ha krävt många offer, särskilt tonåringar. Med utgångspunkt från moraliskt förfall och droganvändning och olyckor före äktenskapet. Fri förening som uppstår bland ungdomar kan minskas genom huvudförmedlaren, nämligen föräldrar. Föräldrar måste tillhandahålla adekvat utbildning och tillsyn till barn.

Exempel 5 Vetenskapligt dokument om konserverad mat

Positiva och negativa effekter av konserverad mat

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrund

Konserver är en typ av mat som faller inom kategorin snabb- eller snabbmat ( skräpmat ). Baserat på forskning som genomförts i Japan innehåller skräpmat kemiskt zink (Sn). Detta ämne klassificeras som ett ofarligt ämne om det konsumeras efter behov. Zink kommer dock att vara farligt om det konsumeras mer än 14 milligram per kilo kroppsvikt.

2. Problemformulering

Hur kan konserver påverka kroppens hälsa?

3. Forskningsmål

Att känna till de positiva och negativa effekterna av konserver.

KAPITEL II

DISKUSSION

Påverkan av konserverad mat på kroppen

Konserver är en typ av snabbmat som oftast konsumeras av människor. Konserver är vanligtvis synonymt med fisk och kött eller kallas sardiner. Inte bara det, konserver kan också innehålla grönsaker, frukt och drycker.

Konserver är inte alltid dåligt för kroppen. Det har också fördelar. De positiva och negativa effekterna av konserver, nämligen:

1. Positiv påverkan

 • Påskynda serveringstiden
 • Burkar kan hålla maten från kontaminering med sjukdomsframkallande bakterier
 • Konserver är inte undernärda

2. Negativ påverkan

 • Hemmafruar är lata att laga mat
 • Att konsumera för mycket konserver kan leda till högt blodtryck och kolesterol
 • Att laga konserver vid hög temperatur minskar näringsämnena i maten.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Konserver har en positiv och negativ inverkan på kroppen. En negativ inverkan kommer att inträffa om konserverad mat konsumeras i överskott eller inte som rekommenderat. Dessutom påverkar hur man lagar konserver också det goda och det dåliga i kroppens hälsa. Förutom att ha en negativ inverkan har konserver också många positiva effekter.

Exempel 6. Vetenskapligt skrivande om återanvändning av avfall

Återvinna

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

För närvarande är avfall världens största oro på grund av de problem och negativa effekter det orsakar. Det finns många förluster orsakade av avfall som också påverkar människors hälsa. Numera vill fler och fler inte återvinna avfall, vilket gör att skräp fortsätter att hopas upp. Därför är detta vikten av forskning om återvinning av avfall så att avfallsproblemet kan övervinnas.

2. Problemformulering

Hur återvinner jag avfall?

3. Forskningsmål

Kan du ta reda på hur du återvinner avfall?

KAPITEL II

DISKUSSION

Avfallsproblemet är fortfarande en plåga som måste lösas just nu. hur man hanterar avfall kan göras genom återvinning. Återanvändning eller återvinning av avfall tar i princip inte lång tid. Det viktigaste är dock hur samhället har kreativitet och uthållighet för att hantera avfall ordentligt. Till exempel kan organiskt avfall upparbetas till gödselmedel.

Läs också: Textrecensioner är: Definition, egenskaper, hur man gör och exempel

Under tiden kan pappersavfall återvinnas och göras till papper igen. För plastavfall och burkar kan den användas som olika behållare, beroende på storlek. Alla dessa avfallsanvändningar klassificeras som återanvändning eller återanvändning.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Avfall är oskiljaktigt från människors liv och orsakar ofta problem. Men det betyder inte att det inte finns någon lösning för det. Det finns många sätt att använda avfall och till och med göra det till en inkomstkälla.

Exempel 7. Vetenskapligt arbete med hälsa

Upprätthålla hjärthälsa

GRIS

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Hjärtat är ett av de viktigaste organen i människokroppen. Därför håller vissa människor alltid hjärtat friskt. Det finns dock fortfarande många människor som inte bryr sig. Detta framgår av antalet skadade på grund av sjukdomar som attackerar hjärtat. Därför kommer vi här att undersöka vikten av hjärthälsa.

2. Problemformulering

Hur bibehålls hjärthälsan?

3. Forskningsmål

För att ta reda på hur man upprätthåller ett hälsosamt hjärta

KAPITEL II

DISKUSSION

Hur man upprätthåller hjärthälsa

Sjukdom som attackerar hjärtat är fortfarande ett stort problem för vissa människor. Det är känt att det finns många enkla och enkla sätt att upprätthålla hjärthälsan. Presenteras av olika studier på flera sätt för att kunna hålla hjärtat friskt.

 • Undvik stress eftersom det kommer att öka det onormala binjurehormonet och också orsaka högt blodtryck.
 • Behovet av att hålla miljön ren både dig själv och runt omkring.
 • Hantera din kost väl. Minska fet mat och skräpmat och äta mer grönsaker och frukter.
 • Träna regelbundet.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats

Av denna forskning kan man dra slutsatsen att upprätthållande av hjärthälsa verkligen är mycket viktigt för människor eftersom det kan göra livet längre. Och det visar sig att att få ett hälsosamt hjärta kan göras med ansträngningar som är enkla och kan göras varje dag. Genom att bibehålla hjärthälsan hoppas man att färre offer kommer att falla på grund av sjukdomar som attackerar hjärtat.

Exempel 8. Vetenskapligt skrivande om hygien

Hur man upprätthåller miljörenlighet

1. Bakgrundsproblem

Miljörenlighet är ett tillstånd fritt från smuts, inklusive damm, skräp och lukt. I världen är frågan om miljöhygien alltid en debatt och ett växande problem.

Varje år fortsätter ärenden med miljörenlighet att öka. Fråga om miljörenlighet som inte bidrar till att människor inte alltid är medvetna om miljörenlighet.

KAPITEL II

DISKUSSION

Allmänhetens medvetenhet när det gäller att upprätthålla miljörenlighet.

Renlighet är en reflektion för varje individ för att upprätthålla hälsan som är så viktig i vardagen. Och som vi vet är renhet ett tillstånd som är fritt från all smuts, sjukdomar etc. som kan skada alla aspekter relaterade till varje aktivitet och beteende i samhällsmiljön. Därför måste alla ha en medvetenhet om vikten av att upprätthålla en ren miljö.

Hur man bibehåller miljörenlighet .

Följande tips och tricks för att upprätthålla en ren miljö:

 • Börja från dig själv genom att ge exempel till samhället hur man håller miljön ren.
 • Involvera alltid inflytelserika samhällsledare för att ge vägledning till samhället om vikten av att upprätthålla en ren miljö.
 • Utöka papperskorgen runt din miljö
 • Hyra miljöstädare genom att betala lämpligt belopp varje månad.
 • Socialisering till samhället för att vänja sig vid att sortera hushållsavfall i organiskt och icke-organiskt avfall.
 • Var kreativ genom att skapa souvenirer eller hantverk med papperskorgen.
 • Ställ in ett schema för städning av samhällsservice.

Slutsats

Fall med hygienproblem ökar alltid varje år. Och det resulterar i förhållanden som är skadliga för staden Jogja, till exempel: översvämningar när det regnar kraftigt. Från detta måste vi inse att renlighet är viktigt. Låt oss alla upprätthålla renheten tillsammans för att bli en ren och hälsosam miljö.

Exempel 9. Vetenskapligt skrivande om miljön

Föroreningar i miljön

KAPITEL 1

PRELIMINÄRA

1. Bakgrundsproblem

Miljön tolkas på olika sätt. Enligt Ecology Dictionary kallas miljön också för miljön. Miljö är en enhet mellan levande (biotiska) och icke-levande (abiotiska) saker på jorden. Under tiden, enligt lag nr. 32 2009 är miljön en rumsenhet för alla objekt. Båda levande saker inklusive människor, villkor för mänskligt beteende.

Sammantaget kan man dra slutsatsen att miljön är en kombination av alla levande saker och faktorerna och komponenterna kring dem. Att leva på jorden är en av faktorerna för framgång i miljön. Den specialiserade levande saken är mänsklig. Människor är intelligenta varelser som Gud skapade perfekt i ett fullständigt tillstånd också.

Därför kan man säga att miljöfel som föroreningar är konstgjorda av människor. Mänskligt beteende idag har överskridit rimliga gränser. En av dem är skräp. Många platser som ska vara rena för skräp är begravda i sopor. En plats som ska vara skuggig och vacker har förvandlats till en het och torr plats.

2. Problemformulering

Vilka är typerna av föroreningar, hur kan de förklaras?

3. Forskningsmål

Detta är för att bestämma vilken typ av miljöföroreningar.

KAPITEL III

DISKUSSION

Luftförorening

Luftföroreningar orsakas inte alltid av mänsklig aktivitet, till exempel luftföroreningar från vulkaner. Det mesta av luftföroreningarna orsakas av motorfordon. Några av orsakerna till luftföroreningar är cigarettrök, koldioxid, ozon och andra.

Vattenförorening

Indikation på vattenföroreningar som vatten som luktar, färgar och dör i det. Vattenföroreningar kan orsakas av

 • Fabriks- eller industriavfall
 • Fish catcher sprängämnen
 • Pesticid
 • Skräp

Markförorening

Ett land sägs ha förorenats när det inte längre kan användas för mänskliga behov. Detta krav är som jordbruk. Dessutom är torr jord också en egenskap hos förorenad jord. Orsaker till markföroreningar, nämligen:

 • Syraförening
 • Överskott av bekämpningsmedel
 • Kemiska gödningsmedel
 • Industri-, fabriks- och kärnavfall
 • Hushållsavfall som tvättmedel.

KAPITEL III

STÄNGNING

Slutsats (exempel på vetenskaplig uppsats)

Föroreningar är uppdelade i tre, nämligen vatten, mark och luftföroreningar. Varje förorening har också en specifik orsak. Orsakerna till föroreningar från varandra skiljer sig inte mycket från varandra. Till exempel överdriven användning av bekämpningsmedel. Av denna anledning är människor som intelligenta varelser på jorden tvungna att minska användningen av ämnen som orsakar föroreningar och skyddar miljön.


Således en förklaring av exempel på fullständig vetenskaplig skrivning tillsammans med exempel. Kan vara användbart!

Referenser: TheGorbalsa, Sevima

5 stjärnor / 5 stjärnor ( 1 röst)