KOMPLETTA Pancasila-värden (Sila-1,2,3,4,5) i livet

Pancasila värden

Värdena i Pancasila återspeglar värdena för världsnationens dagliga beteende. Detta värde kan visas direkt genom föreskrifterna i Pancasila.


Negara World är ett suveränt land med en ideologi som kallas Pancasila-ideologin.

Pancasilas ideologi innebär att Pancasila används som en grundläggande del i statsstrukturen och världsstatens mål.

I Pancasila finns det fem föreskrifter som lyder:

Pancasila

 1. Tro på den enda Gud
 2. Rättvis och civiliserad mänsklighet
 3. Världsenhet
 4. Community Guided By Wisdom Wisdom In Representative Consultations
 5. Social rättvisa för alla världens människor

De fem förordningarna ovan har fem grundläggande värden, nämligen gudomlighet, mänsklighet, enhet, demokrati och rättvisa . Pancasila-värdena har sina respektive betydelser som måste tillämpas i vardagen.

Pancasila värden

Som vi har sett består Pancasila-värdena av fem grundläggande värden som symboliseras av varje del av örnens sköld.


I varje symbol väljs inte delarna av örnskölden slumpmässigt utan är ordnade enligt motsvarande betydelse i Pancasila. Betydelsen i örnsköldsymbolen är:

Värdet av Pancasila i Golden Star-symbolen

gyllene stjärnasymbol

Den första föreskriften i Pancasila är de gudomliga föreskrifterna som symboliseras av en gyllene stjärna på svart bakgrund. Från denna symbol visar guldstjärnan att världsnationen erkänner Guds allsmäktiges existens.

Dessutom jämförs ljuset från en stjärna med en ljuskälla som kommer från Gud den Allsmäktige som en ljuskälla som belyser världslandet. Den svarta bakgrunden skildrar naturliga färger, med Guds allsmäktiga välsignelse hoppas man att världens folk inte kommer att gå vilse i livet.

I det första föreskriften som läser det högsta herraväldet är värdena:

 • Tro på existensen av Gud den Allsmäktige och utför order och håll dig borta från Hans förbud enligt deras respektive tro.
 • Respekt för anhängare av andra religioner.
 • Ha tolerans mellan religiösa samfund.
 • Påtvinga inte viljan mellan religiösa samfund.
 • Skämt eller förlöjlig inte andras tro.
Läs också: Exempel på förklarande texter (FULL): Tsunami, översvämning, social och kultur

Guldkedjans symbolvärde

kedjans symbol

Mänsklighetens princip i Pancasila representeras av en guldkedja. Vid närmare granskning hade guldkedjan på skölden en annan länk. Det finns fyrkantiga och cirkelformade former som representerar män och kvinnor som världens folk. Dessa kedjor är bundna utan att brytas, vilket visar förhållandet mellan världens människor som är sammanflätade och ömsesidigt hjälpsamma. Både män och kvinnor har lika rättigheter som människor i världen.

Det andra föreskriften läser en rättvis och civiliserad mänsklighet som innehåller följande värden:

 • Alla världens människor har samma rättigheter inför lagen, religionen, samhället och andra.
 • Det finns ingen skillnad mellan en ras och en annan bland världens folk.
 • Attityden av omtanke och ömsesidig hjälp måste prioriteras.
 • Mänskliga värden bland världens folk måste upprätthållas.
 • Respektera varandras åsikter.

Värdet av Banyan Tree Symbol

Banyan Tree

Enhetssymbolen finns på symbolen för banyanträd på en vit bakgrund. Banyanträdet symboliserar själva världen. I grund och botten är banyanträdet ett stort och långt träd och har tjocka löv som används för att skugga av världens folk.

Förutom det finns roten till banyanträdet som liknas med alla stammar i världen. Även om det finns många rotgrenar håller dessa rötter ihop för att bygga banyanträdet för att hålla det upprätt.

Även om det finns olika stammar och kulturer i världen, upprätthålls fortfarande enhet så att världen kan stå fast som en enhetlig stat.

I enhetsprincipen som läser World Unity finns det flera värden som finns i vardagen, nämligen:

 • Använda språket i världens enhet mellan regioner.
 • Kämpa för världens nationers doftande namn.
 • Kärlek till moderlandsvärlden.
 • Prioritera enhet och integritet framför personliga intressen.
 • Ha andan av patriotism var du än är.
Läs också: KOMPLETT traditionella Acehnese kläder + bilder

Bull's Head Coat

Tjurhuvudet på Garuda-skölden, som är svartvitt på röd bakgrund, symboliserar den populära symbolen i den fjärde föreskriften för Pancasila.

Tjurhuvudssymbolen representerar tjurens känsla av socialt liv. Det är samma sak med världarna som lever i harmoni med varandra. Ömsesidiga beslut måste fattas i det sociala livet och tvingande personliga åsikter.

Den fjärde föreskriften som läser demokrati ledd av visdomens visdom i representativa samråd har följande värden:

 • Världens ledare måste vara kloka.
 • Släktskap måste komma först.
 • Nationens suveränitet ligger i folks händer.
 • Visdom att ta lösningar.
 • Beslut som fattas måste baseras på överläggningar för att nå en överenskommelse.
 • Påtvinga inte andras vilja.

Symbol för ris och bomull

värdet av de femte Pancasila-föreskrifterna

Det sista föreskriften i Pancasila representeras av gult ris och grön bomull på vit bakgrund. Ris och bomull är symboler för källor till kläder och mat som behövs av världsnationen.

Syftet med världsnationen är att skapa social välfärd, både kläder och mat utan några luckor när det gäller socialt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt så att rättvisa kan förverkligas.

Den sista föreskriften för Pancasila, som läser social rättvisa för alla världens människor, innehåller följande värden:

 • Rättvis beteende måste tillämpas både på det ekonomiska, sociala och politiska området.
 • Allas rättigheter och skyldigheter måste respekteras.
 • Förverkligandet av social rättvisa för världens folk.
 • Målet för ett rättvist och välmående världsfolk.
 • Stöd framsteg och utveckling i världsländerna.

Så mycket diskussion om betydelsen och värdena för Pancasila i varje föreskrift.

Förutom värdet av Pancasila finns det också Pancasila-poäng som du kan använda som grund för att öva Pancasila i vardagen.

Förhoppningsvis efter att ha läst detta kan det lägga till insikt och din kärlek till världens hemland.