Bedrägeris syndrom, syndrom som ofta upplevs av smarta människor

bedragaren är

Bedrägarsyndrom aka Cheater-syndrom: Syndrom som ofta upplevs av smarta människor .

Bedrägeris syndrom

Impostors syndrom är ett psykologiskt tillstånd där högpresterande upplever att de inte förtjänar den framgång de uppnått.

De känner att framgången som han har uppnått är bara tur och känner konstant oro som om han en dag kommer att misslyckas så att människor vet att han bara är en "con man" som inte förtjänar alla prestationer och framgångar.

Bedragaren syndrom är

Detta syndrom ingår inte i klassen av psykisk sjukdom, men är ganska vanligt i samhället och orsakar överdriven ångestsyndrom.

Symtom på detta syndrom inkluderar

  • Bekymrar lätt
  • Inte säker
  • Frustrerad eller deprimerad när han inte uppfyller sina egna normer
  • Tenderar att vara perfektionist (kräver perfektion)
Bedrägeris syndrom

Detta unika syndrom förekommer vanligtvis hos ambitiösa människor med ganska höga framgångsstandarder.

Men de känner att de prestationer de uppnått inte beror på deras förmågor utan helt enkelt av en slump.

Hur man hanterar bedrägerisyndrom

Här är sätt att hantera och minimera detta syndrom.

  • Förstå att ingenting är perfekt i denna värld
  • Dela kunskap med vänner
  • Lita på betrodda personer / experter som psykologer

Källa: hellosehat

Utvalda bilder: Resume.io