Limasformler: Område, volym och exempelfrågor + diskussion

pyramidvolym

Volymen på pyramiden = 1/3 x Basarea x Höjd . I detta fall beror formeln för ytan av pyramidens bas på formen på den form som utgör den. Denna artikel diskuteras fullständigt.


Limas är en byggnad som har en multilateral bas med triangulära vertikala sidor med en topp på toppen.

Byggnadsutrymmet har sina egna egenskaper såväl som pyramiden. Här är egenskaperna hos ett pyramidrum.

 • Pyramidens toppplan är en akut punkt
 • Pyramidens nedre plan är en form
 • Pyramidens vinkelräta sida är triangulär

Limas element

I likhet med andra byggstenar består pyramiden av element inklusive:

 1. Hörnpunkt
 2. Lateral
 3. Sidoplan

Eftersom en pyramid består av olika former av rymden, har varje form ett antal element som varierar beroende på pyramidformens form.

Typer av Limas

Limas har flera former av utrymme baserat på basens form.

1. Triangel femte

Det är en typ av pyramid vars bas är en triangel, antingen liksidig, likbenad eller någon triangel.

Triangulärt pyramidelement:

 • 4 hörnpoäng
 • 4 sidoplan
 • 6 revben

2. Femte rutorna

Är en typ av pyramid vars bas är en rektangel (fyrkant, rektangel, drake, romb, parallellogram, trapes och andra rektangulära former).

Rektangulärt pyramidelement:

 • 5 hörnpoäng
 • 5 sidoplan
 • 8 revben

3. Lias Five Points

Det är en typ av pyramid som har formen av en femkantig platt bas, oavsett om det är en vanlig femkant eller någon femkant.

Elementen i en femkantig pyramid:

 • 6 hörnpoäng
 • 6 sidoplan
 • 10 revben

4. Femte sexhörningarna

Det är en typ av pyramid som har en sexkantig basform, både vanliga hexagoner och godtyckliga hexagoner.

Hexagon pyramidelement:

 • 7 hörnpoäng
 • 7 sidoplan
 • 12 revben

Limas Surface Area Formula

Yta är den totala arean av formen som bildar en form. Formen som bildar en pyramid består av basens sidor och sidorna av sidorna som är triangulära. Så i allmänhet är formeln för ytan av en pyramid följande.

Läs också: Människans anatomi och funktioner + bilder [FULL]

Formeln för en pyramides yta = arean av basen + arean för alla vinkelräta sidor

För att bättre förstå begreppet pyramidytan är här ett exempel på ett problem angående pyramidens ytarea.

Exempel Problem 1.

En rektangulär pyramid med en sidolängd på 10 cm och en pyramidhöjd på 12 cm, vad är pyramidens yta?

Svar:

Är känd :

basarea = 10 × 10 = 100 cm2

pyramidhöjd = 12 cm

Önskas : pyramidens yta

Uppgörelse :

pyramidvolym

Yta = basarea + total yta för vertikala sidor

basarea = sida x sida = 10 x 10 = 100 cm2

den totala ytan av den vertikala sidan = arean av triangeln = 4 x arean av triangeln QRT

volymen av pyramiden i triangeln

med beräkningen av TOB-triangeln pythagoras är BT-höjden 13 cm. så,

område av triangel QRT = 1/2 x QR x BT = 1/2 x 10 x 13 = 65 cm2

total yta av vertikala sidor = 4 x area av triangel QRT = 4 x 65 = 260

Så pyramidens ytarea = 100 + 260 = 360 cm2

Exempel Problem 2.

Du vet att ytan av pyramidens bas för en fyrkant är 16 cm2, med höjden på den vertikala triangeln lika med 3 cm. Hitta ytan på triangelns pyramid.

Svar.

Det är känt :

ytan av pyramidens bas = 16 cm2

höjden på den vertikala triangeln = 3 cm

Önskas : Pyramidens yta

Uppgörelse :

Pyramidens yta = basarea + vertikal sida totalt

basarea = 16 cm2

den totala ytan av den vertikala = 4 x ytan av triangeln = 4 x (1/2 x 4 × 3) = 24 cm2

Så ytan på pyramiden = 16 + 24 = 40 cm2

Exempel Problem 3 .

En vanlig hexagonpyramid har en basyta på 120 cm2 och en yta på 30 cm2 i en upprätt triangel. Bestäm ytan på hexagonpyramiden.

Svar.

Är känd:

basarea = 120 cm2

yta av vertikal triangel = 30 cm2

Önskas : pyramidens yta

Uppgörelse :

Yta = basarea + total yta för vertikala sidor

Läs också: Lär känna utsöndringssystemet hos människor och deras funktioner

basarea = 120 cm2

arean av vertikala sidor = 6 x area av vertikala trianglar = 6 x 30 cm2 = 180 cm2

Så ytan av en hexagonpyramid = 120 + 180 = 300 cm2

Limas volymformel

Limas inkluderar byggnadsutrymme så att den har en volym. Följande är formeln för volymen av en pyramid i allmänhet.

Volymen av pyramiden = 1/3 x ytan av basen x höjden

Exempel på problem som bestämmer volymen på en pyramid

För att bättre förstå att använda pyramidvolymformeln, här är några exempel på problem för att hitta volymen av en pyramid.

Exempel Problem 1.

Hitta volymen på en sidotriangelpyramid med en basyta på 50 cm2 och en pyramidhöjd på 12 cm.

Svar.

Är känd :

basarea = 50 cm2

pyramidhöjd = 12 cm

Önskas: volymen på pyramiden

Uppgörelse :

Volymen av pyramiden = 1/3 x arean av basen xt av pyramiden = 1/3 x 50 x 12 = 200 cm3

Så pyramidens volym är 200 cm3

Exempel Problem 2.

En rektangulär pyramid med en sidolängd på 8 cm och en pyramidhöjd på 6 cm, vad är pyramidens volym?

Svar.

Det är känt :

sidan av rektangeln = 8 cm

pyramidhöjd = 6 cm

Önskas : volymen på pyramiden

Uppgörelse :

Volymen av pyramiden = 1/3 x arean av basens xt av pyramiden = 1/3 x (8 x 8) x 6 = 128 cm3

Så, pyramidens volym är 128 cm3.

Exempel Problem 3.

Det är känt att ytan på basen är 50 cm2 och pyramidens höjd är 15 cm, så vad är pyramidens volym?

Svar.

I vet =

basarea = 50 cm2

höjd = 15 cm

Frågad = volymen på en femkantig pyramid

Lösning.

Volym = 1/3 x basarea x höjd

               = 1/3 x 50 x 15

               = 250 cm3

Så pyramidens volym är 250 cm3

Således en fullständig förklaring av Limas Formula: Area, Volume, Sample Questions + Discussion. Kan vara användbart!